Στο συμβούλιο των υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ, στις 12 Ιούνη

Σ το καπιταλιστικό έτος 2014, που η ανάπτυξη της επιστήμης έχει εκτιναχθεί, οι κυβερνήσεις της ΕΕ, με πρωτεργάτρια την ελληνική, αποφασίζουν να αγνοήσουν τα επιστημονικά, αντικειμενικά κριτήρια για την έγκριση ή μη ΓΤΟ (Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών) στα εδάφη τους. Σύμφωνα με την προωθούμενη πρόταση της ελληνικής προεδρίας, μόνο υποκειμενικούς λόγους (κοινωνικούς, οικονομικούς, ιδεολογικούς) θα μπορεί ένα κράτος μέλος να επικαλεστεί προκειμένου να απαγορεύσει την καλλιέργεια μεταλλαγμένων φυτών.

Έτσι, συνειδητά επιχειρούν να αποδυναμώσουν την εξουσία και το δημόσιο συμφέρον των κρατών, ενώ ισχυροποιούν στο έπακρο τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, τους αγροβιομηχανικούς κολοσσούς όπως οι Monsanto, Bayer, Du Pont, Dow Chemicals, Basf κ.ά.

Με τον παραπλανητικό χαρακτηρισμό που έβαλε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης στην πρότασή του για το νέο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ «νόμος που κλείνει την πόρτα στα μεταλλαγμένα», η ελληνική προεδρία μαζί με τα άλλα κράτη μέλη υλοποιούν το ακριβώς αντίθετο: τα κράτη μέλη θα επαφίενται στις ορέξεις των μεγαλοαγροβιομηχάνων για το αν θα καλλιεργούν ΓΤ σπόρους στην επικράτειά τους.

Αν ψηφιστεί η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης στο συμβούλιο υπουργών της ΕΕ, στις 12 Ιούνη, η ΕΕ θα εγκρίνει συνολικά έναν ΓΤΟ κι αν στη συνέχεια ένα κράτος μέλος θέλει να τον απαγορεύσει, οι μόνοι λόγοι που θα μπορεί να επικαλεστεί θα είναι οι αντιεπιστημονικοί (οικονομικοκοινωνικοί, δεοντολογίας κ.λπ.) και όχι οι επιστημονικοί. Τα διεθνή δικαστήρια και ο ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου), όμως, δεν δέχονται τέτοιους λόγους. Έτσι, τα κράτη μέλη θα βρεθούν «ένοχα» μπροστά στις διώξεις των πολυεθνικών γενετικής μηχανικής και στην «καλύτερη» περίπτωση θα αναγκαστούν να τις αποζημιώνουν, εφαρμόζοντας ρήτρες με ασύλληπτα πρόστιμα προκειμένου να μην καλλιεργείται κάποια μεταλλαγμένη ποικιλία.

Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αφήνονται στον ευρωπαϊκό θεσμό της ΕFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων), που ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά για κάποιον ΓΤΟ.

Το συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ θα έπρεπε να ασχοληθεί με την καλυτέρευση της διαδικασίας και μεθοδολογίας της επιστημονικής αξιολόγησης των ΓΤΟ.

Τα οφέλη των ΓΤΟ δεν έχουν αποδειχτεί επιστημονικά.

Αύξηση της παραγωγής δεν επιφέρουν, ενώ είτε δρουν ως εντομοκτόνα τα ίδια τα φυτά, είτε είναι ανθεκτικά στην υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων, αντιβιοτικών κ.λπ.

Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, η ανάπτυξη στελεχών εντόμων-ζιζανίων ανθεκτικών σε φάρμακα, η δραματική απειλή της βιοποικιλότητας, η τοξικότητα στα όργανα πειραματόζωων που κατανάλωσαν μεταλλαγμένες τροφές, η άγνωστη και ανεξέλεγκτη πιθανή «μετάθεση» του «μεταφερόμενου» γενετικού υλικού σε άλλους οργανισμούς, αποτελούν τα τεράστια βιολογικά και οικολογικά προβλήματα. 

Η οικονομική και διατροφική εξάρτηση ολόκληρου του πλανήτη από 5-6 σούπερ πολυεθνικές αποτελεί το πρόβλημα διαβίωσης της συντριπτικής πλειονότητας του πληθυσμού της υδρογείου.