ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες ο νόμος 4250/14, που προβλέπει την κατάργηση Οργανισμών του Δημοσίου με απολύσεις και διαθεσιμότητες εργαζομένων και τη νέα προσχηματική «αξιολόγηση» του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών, με την οποία η κυβέρνηση θέλει να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή για απολύσεις.

Στο καινούριο τρόπο  της αξιολόγησης η κυβέρνηση καθορίζει εκ των προτέρων και αυθαίρετα τα ποσοστά και τις κατηγορίες, που θα κυμανθούν οι βαθμοί των εργαζομένων! Το πρόβλημα εντοπίζεται στους «κακούς», ανεπαρκείς υπάλληλους, οι οποίοι θα είναι υποχρεωτικά τουλάχιστον το 15% του προσωπικού της κάθε Υπηρεσίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τρεις κατηγορίες βαθμολόγησης που θα κατατάσσουν τους εργαζόμενους με απροσδιόριστα κριτήρια: α)ποσοστό έως 25% θα παίρνουν βαθμό 9-10, β)ποσοστό έως 60% με βαθμούς 7-8 και γ)τουλάχιστον 15% του προσωπικού θα βαθμολογείται με 1-6.

Μετά τους «επίορκους» και «πλεονάζοντες» εργαζόμενους, έρχονται τώρα να δημιουργήσουν μία νέα κατηγορία για απολύσεις από το Δημόσιο, τους κακούς και ανεπαρκείς υπαλλήλους.

Και μάλιστα σε μια υπηρεσία το ποσοστό που θα αξιολογείται με κακό βαθμό, θα μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 15%, που είναι τελικά το κατώτερο.  Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα (αρθ.20 παρ.3) όταν κατά τη βαθμολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτερο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα ποσοστό, το μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε, να προσαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης κλίμακας βαθμολόγησης!

Η υποχρεωτική ποσόστωση μπορεί να αυξομειώνεται και να επιμερίζεται μεταξύ των διάφορων τμημάτων και διευθύνσεων με αποφάσεις των Γενικών Διευθυντών, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο ακόμα και στην κατάργηση-κλείσιμο Υπηρεσιών.

Δηλαδή, αν θέλουν ή πάρουν εντολή από την κυβέρνηση να κλείσουν κάποιες υπηρεσίες (πχ τεχνικές υπηρεσίες, βοηθητικό προσωπικό) για να τις ιδιωτικοποιήσουν, μπορούν πολύ εύκολα με αυτό το νόμο να αποφασίσουν ότι για να συμπληρωθεί ο αριθμός του 15% των κακών υπαλλήλων σε μια υπηρεσία, θα πρέπει στα αντίστοιχα τμήματα τα ποσοστά των κακών υπαλλήλων να είναι ίσα με τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων!

Την ίδια στιγμή για να αποφύγουν την αιτιολόγηση της κακής βαθμολογίας (1-6), όπως προβλέπει ο ν.4250/2014, με εγκύκλιο του υπουργείου (ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7-4-2014), αυξάνουν τον κακό βαθμό μέχρι 6,9, χωρίς όμως να υπάρχει αντίστοιχη αιτιολόγηση. Με αυτό τον τρόπο, οι «κακοί» υπάλληλοι θα αξιολογούνται με βαθμό από 6,1 έως 6,9 και θα κατατάσσονται στους ανεπαρκείς, χωρίς καμία πρόφαση, ενώ την ίδια στιγμή δεν θα έχουν δικαίωμα στην ένσταση! Τέτοιους κομπογιαννιτισμούς δε νομίζω να είχε ξαναζήσει το Ελληνικό Δημόσιο! 

Με αυτή την «αξιολόγηση» η κυβέρνηση επιδιώκει να καταφέρει πολλαπλά χτυπήματα στους εργαζόμενους. Ένας βασικός της στόχος αποτελεί η απορρύθμιση και η διάλυση των εργασιακών σχέσεων στο Δημόσιο.

Μετά τις διαθεσιμότητες, θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν την παγίωση των απολύσεων με «ανεπαρκείς και τεμπέληδες» δημόσιους υπαλλήλους, για να καταργήσουν την μόνιμη και σταθερή εργασία και να προωθήσουν πλήρως και στο Δημόσιο τις συμβάσεις, τους «ωφελούμενους» και τους ενοικιαζόμενους, που θα εργάζονται με  μισθούς πείνας και χωρίς δικαιώματα.

Ένας άλλος στόχος είναι η τρομοκράτηση του προσωπικού με το φόβο της απόλυσης, λόγω του κακού βαθμού, που μπορεί να προέλθει για οποιοδήποτε λόγο: πχ γιατί δεν συμφωνώ πολιτικά με τον προϊστάμενο ή γιατί υποστηρίζουμε διαφορετικές ομάδες στο ποδόσφαιρο!

Εν τω μεταξύ το αγαπημένο παιδί της Siemens, o Κυρ. Μητσοτάκης, ανακοίνωσε ήδη ότι θα καταθέσει προτάσεις για σύνδεση του μισθού του δημόσιου υπαλλήλου με το βαθμό της «αξιολόγησης», χωρίς όμως να επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, όσοι παίρνουν καλό βαθμό θα εισπράττουν πριμ παραγωγικότητας, που θα προέρχεται από αντίστοιχη μείωση των μισθών των υπολοίπων εργαζομένων!

Το «διαίρει και βασίλευε» και ο κανιβαλισμός σε όλο του το μεγαλείο! Ταυτόχρονα προωθείται ο πλήρης διαχωρισμός του προϊστάμενου και του διευθυντή από τους υπόλοιπους εργαζόμενους (το οποίο στο Δημόσιο ίσχυε σε πολύ μικρότερο βαθμό απ’ ότι  στον ιδιωτικό τομέα) και η μετατροπή τους σε πειθήνια όργανα της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής. Γι’ αυτό και σε αυτούς δίνει τη δυνατότητα να βαθμολογηθούν σαν άριστοι το 70% των προϊσταμένων και διευθυντών.

Αυτό το σύστημα αξιολόγησης θα είναι μεταβατικό, καθώς όπως δηλώνει ο υπ. Διοικητικής «Μεταρρύθμισης» Κυρ. Μητσοτάκης, σύντομα θα υπάρξει ένα μόνιμο σύστημα «αξιολόγησης», καθώς και ένα νέο «ενιαίο» μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Ο Μητσοτάκης προωθεί ένα ακραία νεοφιλελεύθερο σχέδιο για το Δημόσιο και για να το πετύχει θα συνεχίσει την επίθεση στους δημόσιους υπαλλήλους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και με όσα επίσημα δήλωσε ο ίδιος ο υπουργός προωθείτε:

Διατήρηση μηχανισμού απολύσεων και μετά το 2015.
Κατάργηση υπηρεσιών και παραχώρηση δραστηριοτήτων σε ιδιώτες.
Κατάργηση από 1/1/15 του ενιαίου μισθολόγιου και εισαγωγή του ατομικού μισθού.
Κατάργηση αποσπάσεων και μετατάξεων και υποχρεωτική εναλλαγή θέσεων εργασίας.
Αντικατάσταση των δημόσιων υπαλλήλων από ενοικιαζόμενους εργαζόμενους με μελέτη εξοικονόμησης κόστους έως τον Ιούνιο του 2015.
Πρόσληψη μάνατζερ σε θέσεις ευθύνης ακόμα και προϊσταμένου με νόμο μέσα στο 2014.
Νέα οργανογράμματα συρρίκνωσης  υπηρεσιών και προσωπικού.
Διατήρηση του παγώματος προσλήψεων με τον κανόνα 1 (πρόληψη) προς 5 (αποχωρήσεις).

Με τους εργαζόμενους φοβισμένους, διαιρεμένους και σε ανασφάλεια η κυβέρνηση επιδιώκει συνθήκες, όπου θα υπάρχουν οι μικρότερες δυνατές αντιστάσεις  στις πολιτικές της συρρίκνωσης του Δημόσιου Τομέα και του ξεπουλήματος των κοινωνικών αγαθών, όπως βλέπουμε ήδη στην Υγεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Παιδεία, στην Ασφάλιση, στην Ενέργεια, στην Ύδρευση.

Τα θύματα αυτής της πολιτικής θα είμαστε όλοι εμείς τα φτωχά, λαϊκά στρώματα, οι άνεργοι σαν χρήστες των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος. Και ενώ κάποτε αυτές οι υπηρεσίες ήταν δωρεάν (αφού τις είχαμε όμως πληρώσει με τους φόρους), τώρα θα αναγκάζονται να πληρώνουν -όσοι μπορούν-, για να έχουν πρόσβαση σε τέτοια αγαθά.

Γι’ αυτό οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο καλούμαστε να αντισταθούμε με κάθε μέσο στη θεσμοθέτηση αυτής της προσχηματικής αξιολόγησης με στόχο να αποτρέψουμε τη χρησιμοποίησή της για εκφοβισμούς και νέες απολύσεις εργαζομένων.

Ήδη η ΑΔΕΔΥ και πολλές ομοσπονδίες και συνδικάτα καλούν τα μέλη τους στην οργάνωση του αγώνα μέσα από συνελεύσεις και κάθε μορφή πάλης (απεργίες, στάσεις εργασίας, παραστάσεις διαμαρτυρίας, καταλήψεις), ώστε να ακυρωθεί στην πράξη η εφαρμογή αυτού του νόμου.

Η ΜΕΤΑ (Μαχητική Εργατοϋπαλληλική Ταξική Ανατροπή), η νέα παράταξη της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, πρότεινε στην ΑΔΕΔΥ, την προκήρυξη απεργίας για την κάλυψη της αποχής των υπαλλήλων, αξιολογούμενων και αξιολογητών, από κάθε διαδικασία που έχει σχέση με την «αξιολόγηση». Ταυτόχρονα πρότεινε και τη δημιουργία κειμένου για συλλογή υπογραφών από όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, για τη μη συμμετοχή μας στις διαδικασίες.

Η απεργία αυτού του είδους, έχει χρησιμοποιηθεί ξανά στο παρελθόν από τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και θα πρέπει να είναι μία πρώτη απάντηση στα σχέδια της κυβέρνησης.

Όμως, ενώ στην αρχή συμφώνησαν οι περισσότερες παρατάξεις της ΑΔΕΔΥ στην συνεδρίαση της ΕΕ στις 24/4, για αυτή την μορφή πάλης, την επόμενη ημέρα οι φιλοκυβερνητικές παρατάξεις αρνήθηκαν ότι συμφώνησαν σε ένα τέτοιο πλαίσιο αγώνα και άρχισαν πάλι να κωλυσιεργούν για να μη γίνει τίποτα ή για να γίνουν όλα τελευταία στιγμή.

Παρόλα αυτά ο αγώνας μπορεί να περάσει στα χέρια των εργαζομένων και μέσα από τα σωματεία και τις ομοσπονδίες να παρθούν αποφάσεις για κινητοποιήσεις.

Πρέπει άμεσα να γίνουν γενικές συνελεύσεις, για να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και να πάρουμε αποφάσεις για αποχή-απεργία από την αξιολόγηση και δράσεις.

Πρώτη ημερομηνία σταθμός πρέπει να είναι η 28η Απρίλη, όπου οι Γενικές Διευθύνσεις των υπηρεσιών θα καταθέσουν τον επιμερισμό των ποσοστώσεων μεταξύ των τμημάτων. Χρειάζεται να γίνουν συγκεντρώσεις,  παραστάσεις, καταλήψεις στις Διευθύνσεις Διοικητικού. Ήδη η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει εξαγγείλει καταλήψεις στα δημαρχεία όλης της χώρας, για να εμποδίσουν αυτή τη διαδικασία. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν όλα τα σωματεία και οι ομοσπονδίες.

Άμεσα πρέπει να βγει πρόγραμμα με καθημερινές δράσεις για την συλλογή χιλιάδων υπογραφών καταγγελίας της αξιολόγησης με ορίζοντα την επόμενη ημερομηνία στις 13 Μάη,  για να μην κατατεθούν τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης. Με γενικές συνελεύσεις,  συνελεύσεις τμημάτων, παραστάσεις στις Διευθύνσεις και σε προϊστάμενους που θα εκβιάσουν εργαζόμενους  και καθημερινή παρουσία των σωματείων στους χώρους δουλειάς.

Η 13 Μάη πρέπει να γίνει σταθμός στον αγώνα μας με κινητοποιήσεις, ώστε με τη στήριξη των συνδικάτων να μην παραδοθεί κανένα φύλλο αξιολόγησης από τους εργαζόμενους. Αυτό θα είναι η αρχή του τέλους αυτού του εκτρωματικού νόμου.

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ!

Αποχή από την αξιολόγηση με απεργιακή κάλυψη από τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες.

Μαζικές υπογραφές για άρνηση και ανυπακοή στην αξιολόγηση.

Οι αγώνες πρέπει να συνεχιστούν και να ενταθούν και πριν τις εκλογές και μετά. Η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων με άρνηση και αποχή στην εφαρμογή του νόμου, μπορεί να οδηγήσει σε ήττα την κυβέρνηση. 

*μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΠΟΚΠ (εργ/νοι Ασφαλ. Ταμείων)

Ετικέτες