Η γενέθλια πράξη της Συμμαχίας ήταν η πρωτοβουλία μας το Γενάρη του 2023 να καλέσουμε τα άλλα δύο σχήματα που είχαν παρέμβαση στον δήμο της Αθήνας, την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα (ΑΑΑ) και την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας (ΑΓΑ), σε αναβάθμιση της κοινής παρέμβασης στον δήμο και σε κοινή κάθοδο στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές

Παρά την διστακτική αρχική απόκριση και τις καθυστερήσεις, η κοινή μας παρουσία στους αγώνες ενάντια στην δημαρχία Μπακογιάννη και στα τοπικά εγχειρήματα οδήγησαν σε συμφωνία τον Αύγουστο του 2023 με την ΑΑΑ, στην οποία προσχώρησε στην συνέχεια και η ΑΓΑ. Από κοινού τότε αποφασίστηκε να μας εκπροσωπήσει σαν τυπικά επικεφαλής του ψηφοδελτίου και υποψήφιος δήμαρχος ο Κώστας Παπαδάκης, πρόσωπο κοινής αποδοχής ανάμεσα στα τρία σχήματα που διαμόρφωσαν την τελική πρόταση.

Η μεγάλη καθυστέρηση στην δημιουργία της συμμαχίας αποτέλεσε το σημαντικότερο πρόβλημα τόσο στην λειτουργία της όσο και στο πολιτικό της στίγμα κατά την διάρκεια των εκλογών, καθώς μας στέρησε τον πολύτιμο χρόνο που ήταν απαραίτητος για μαζικές και συγκροτημένες διαδικασίες που θα κατέληγαν σε μια πιο βαθιά σύνθεση πολιτικού λόγου. Επίσης θα εξασφάλιζε την ζωτικής σημασίας εδραίωση μιας πιο δημοκρατικής λειτουργίας, απαραίτητης για την δημιουργία εμπιστοσύνης ανάμεσα τόσο στα σχήματα όσο και στους ανένταχτους/ες συναγωνιστές/τριες που συμμετείχε σε αυτό το κατέβασμα.

Παρά τις δυσκολίες, η μετωπική λογική που επιδιώξαμε από την πρώτη στιγμή επιβραβεύτηκε το βράδυ των εκλογών. Το πρωτόγνωρο πολιτικό και αγωνιστικό εύρος του ψηφοδελτίου, η αναγνωρισιμότητα του υποψήφιου δημάρχου αλλά και η περιορισμένη δυναμική άλλων κατεβασμάτων οδήγησαν σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δημιούργησε νέες απαιτήσεις.

Μετά τις εκλογές για ένα θαρραλέο βήμα μπροστά

Δυστυχώς μετά από αυτό το σημαντικό εκλογικό αποτέλεσμα δεν έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε στην αναγκαία συγκρότηση και αναβάθμιση της μετωπικής λειτουργίας της Συμμαχίας. Για αυτό νιώθουμε την ανάγκη να επαναφέρουμε δημόσια την πρότασή μας για την λειτουργία της, ανοίγοντας την απαραίτητη συζήτηση αποτίμησης, συγκρότησης και σχεδιασμού σε όλο το δυναμικό που στήριξε ή θα ήθελε να εμπλακεί στο εγχείρημα.

Η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα δημιουργήθηκε ως ένα μέτωπο τριών αριστερών δημοτικών σχημάτων και ανένταχτων αγωνιστών/ριών που παρεμβαίνει στον δήμο της Αθήνας. Το αποφασιστικό της όργανο με βάση την αρχική συμφωνία όλων όσων μετείχαν σε αυτή είναι το συντονιστικό της, το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους των τριών σχημάτων και τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου και αποφασίζει με ομοφωνία μεταξύ των τεσσάρων μερών, ενώ εντός της συμμαχίας τα σχήματα διατηρούν την αυτοτελή λειτουργία τους. Η επιλογή αυτής της λειτουργίας ανταποκρινόταν στις συνθήκες δημιουργίας της ΑΝΑ.Σ.Α. καθώς δεν είχαν γίνει βήματα πολιτικής ενοποίησης που θα επέτρεπαν μία ενιαία λειτουργία με πλειοψηφίες και μειοψηφίες στο εσωτερικό της. Από τις εκλογές και μετά όμως, αυτή η συμφωνία αμφισβητείται ή αξιοποιείται με όρους βέτο με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει όλες οι διαδικασίες πέρα από την παρουσία μας στο δημοτικό συμβούλιο.

Είναι αναγκαίο να υπερβούμε αυτή την κατάσταση και να αποκτήσουμε μια σταθερή λειτουργία τόσο στην παρουσία μας στις διαδικασίες του δήμου όσο και στις τοποθετήσεις και ανακοινώσεις για τρέχοντα ζητήματα. Αναγνωρίζοντας πως αν και ο στόχος της ένωσης των τριών σχημάτων δεν έχει όρους να εκπληρωθεί ακόμα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο προς την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της συμμαχίας με κοινό βηματισμό και ενδυνάμωση της εσωτερικής δημοκρατικής λειτουργίας της. Η ενιαία και συνθετική λειτουργία θα μπορούσε να εκκινηθεί από την αλληλεπίδραση του συντονιστικού, των επιμέρους ομάδων, των δυο εκλεγμένων σε δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο, των διαμερισματικών συνελεύσεων και την από κοινού παρέμβαση των δημοτικών κινήσεων.

Η δέσμευση σε έναν σχεδιασμό και η πολιτική ομοιογένεια που οραματιζόμαστε δεν μπορούν να εκβιαστούν, αλλά πρέπει να καλλιεργηθούν μέσα από την ώσμωση των συναγωνιστριών και των συναγωνιστών στις γειτονιές, στις διαμερισματικές επιτροπές, στις συνελεύσεις και στις καθημερινές δράσεις. Όσο και αν δοκιμάσουμε τεχνητά να πετύχουμε την σύγκλιση, δεν θα μπορέσουμε να υπερβούμε την εύθραυστη αυτή ισορροπία αν δεν στραφούμε πρώτα στον κόσμο που αγκάλιασε αυτό το εγχείρημα είτε ως μέλος των υπαρχόντων σχημάτων είτε χωρίς προγενέστερη ένταξη, και να δημιουργήσουμε τις δομές εκείνες που θα του δώσουν φωνή και ρόλο.

Θεωρούμε ότι το βασικό κύτταρο της συμμαχίας, εκεί που θα πρέπει να διεξάγεται οριζόντια ο διάλογος τόσο για την κεντρική της κατεύθυνση όσο και για τα ζητήματα που θέλουμε να ανοίξουμε στις γειτονιές πρέπει να είναι οι εφτά κοινοτικές ομάδες που δημιουργήθηκαν με αφορμή τις εκλογές. Αυτές σήκωσαν το βάρος της παρέμβασης προεκλογικά και απαρτίζονται τόσο από μέλη των τριών σχημάτων όσο και από κόσμο που οργανώθηκε απευθείας στην ΑΝΑ.Σ.Α. Εκεί εντοπίζεται ο κρίσιμος χώρος στον οποίο θα επιτευχθούν οι αναγκαίες συγκλίσεις και θα βρεθούν νέες συνθέσεις μέσα από την κοινή παρέμβαση όλων των μελών. Είναι σημαντικό να στηριχθούν από όλες τις δυνάμεις κατά προτεραιότητα σε σχέση με την εξωστρεφή παρουσία των σχημάτων και να έχουν τον πρώτο λόγο και σε ζητήματα που μπορεί να ανακύπτουν ανά γειτονιά, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλλουν και στις κεντρικότερες επεξεργασίες μας.

Επιμένουμε στην αρχικά συμφωνημένη λειτουργία του συντονιστικού της Συμμαχίας ως την μόνη που μπορεί να συνέχει το σύνολο του δυναμικού της. Θεωρούμε ότι πρέπει να το εμπλουτίσουμε και με άλλες λειτουργίες (γραφείο τύπου, δημοτική ομάδα κα.) σε μια κατεύθυνση αποκεντρωμένης αλλά ενιαίας λειτουργίας. Προτείνουμε η εκπροσώπηση της συμμαχίας να μην είναι μονοπρόσωπη αλλά να αποτελείται από όσες/ους έχουν προκριθεί από την δημιουργία της συμμαχίας για τις εναλλαγές και όποια άτομα είναι εκλεγμένα σε κοινότητες. Αυτό μας διαχωρίζει από την προσωποκεντρική λειτουργία των υπόλοιπων παρατάξεων και δεσμεύει όλες τις δυνάμεις σε μια, όσο το δυνατόν, πιο ενιαία εξωστρεφή παρουσία. Είμαστε αντίθετοι/ες η Συμμαχία να εκπροσωπείται από τους πρώτους σε σταυρούς στις εκλογές πρακτική που στερεί την δυνατότητα να εκπροσωπηθούν όλα τα σχήματα της συμμαχίας στο δημοτικό συμβούλιο και υποβαθμίζει την συμβολή των αγωνιστών/στριών του τοπικού κινήματος.

Με βάση αυτές τις αρχές, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα για την συνέχεια. Προτεραιότητα μας είναι να συνεδριάσουν όλες οι τοπικές επιτροπές, να συζητήσουν τα προβλήματα της γειτονιάς αλλά και κεντρικά του δήμου. Το επόμενο βήμα είναι να πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή σύσκεψη της Συμμαχίας στην οποία θα ανοίξει ένας ζωντανός διάλογος, θα επιδιωχθεί μια πρώτη αποτίμηση και θα συζητηθεί η πολιτική κατεύθυνση της. Από την εξωστρεφή διαδικασία αυτή πρέπει να προκύψει ένα νέο συντονιστικό της Συμμαχίας στο οποίο πρέπει να δοθεί η ευκαιρία συμμετοχής και σε όποιο μέλος της συμμαχίας συμμετείχε σε αυτή από την ίδρυση της και κρίνει ότι μπορεί να προσφέρει στον δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας.

Αυτή η διαδικασία είναι η μόνη που μπορεί να μετασχηματίσει την εκλογική μας συμμαχία σε ένα καινούργιο σχήμα μαζικής απεύθυνσης και κινηματικής ελπίδας όχι μόνο για την Αριστερά αλλά κυρίως για αυτούς στους οποίους απευθύνεται, τους κατοίκους της Αθήνας, της πρωτεύουσας των μεγάλων αγώνων ενάντια στην τουριστικοποίηση και τον εξευγενισμό, για μια πόλη των πολλών.

Ετικέτες