Ακόμα και από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο του ελληνικού ΤΧΣ και από τα έσοδά του, είναι τα παραπάνω 1,2 δις ευρώ που έστειλαν στους δανειστές στο Λουξεμβούργο, τα πρόσωπα που αυτοί ενέκριναν και επέτρεψαν να διορίσουν οι κυβερνήσεις Παπαδήμου και Σαμαρά, τα οποία διοικούν το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα.

Τα χρήματα αυτά εστάλησαν περίπου ως «δωράκι» στους δανειστές, οι οποίοι οχυρωμένοι πίσω από το τυπικό κι ενώ είναι βέβαιο ότι γνώριζαν από πριν, δεν τα επιστρέφουν τώρα.Και είναι βέβαιο ότι γνώριζαν οι δανειστές που τώρα «κάνουν το Γερμανό» και δεν επιστρέφουν τα επιπλέον κεφάλαια, γιατί η τρόικα αλώνιζε στη χώρα, ενώ οι διοικήσεις στις τράπεζες την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ έχουν την έγκρισή τους για να είναι σε αυτές τις θέσεις, με βάσεις τους νόμους και τις δεσμεύσεις των μνημονίων.Το ΤΧΣ δεν έβαζε μόνον από τα ομόλογα του EFSF για τις ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά και από τα έσοδά του  και ΟΛΟ το αρχικό του μετοχικό κεφάλαιο. Διατηρούσε έτσι, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, μεγαλύτερο μέρος των ομολόγων, από όσο στοίχισαν οι αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες. Δεν θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις γιατί συνέβαινε από την αρχή, αυτό;Το ΤΧΣ μοιάζει εμμέσως να απαντά, ότι αυτό έγινε για να έχουν έσοδα από τους τόκους αυτών των ομολόγων. Αυτό όμως, γεννά άλλες ερωτήσεις.  Όπως για παράδειγμα, αν οι τόκοι αυτοί (από δάνεια του δημοσίου), γέννησαν πολλά περισσότερα κεφάλαια στις ιδιωτικές τράπεζες που πήραν τα ομόλογα. Μπορούσε να είχε μεγαλύτερα έσοδα το ΤΧΣ και πόσα; Και τι έσοδα από τόκους των ομολόγων αυτών είχαν οι τράπεζες;Ειδικότερα…Με ανακοίνωσή του το ΤΧΣ και η διευθύνουσα σύμβουλος Α. Σακελλαρίου, επιβεβαιώνουν τώρα -παρά τις πολύπλοκες διατυπώσεις, ότι επέστρεψαν περισσότερα χρήματα στο ταμείο δανειστών EFSF από όσα έπρεπε.Η κα Σακελλαρίου υποστηρίζει στην απάντησή της ότι έπρεπε να επιστρέψει όλα τα ομόλογα του EFSF που δεν χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.Συγκεκριμένα, λέει, πως είχαν απομείνει ομόλογα αξίας 10,9 δις ευρώ (και τόσα, λέει, επέστρεψε). Μόνο που σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, αναφέρει ότι το ΤΧΣ είχε κι άλλα έσοδα, από:

  •  Αμοιβές αναδοχής από τις τράπεζες,
  • Τόκους καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
  • Πληρωμή τοκομεριδίων ομολόγων του EFSF,
  • Εξάσκηση των Warrants από επενδυτές,
  • Έσοδα από εκκαθαρίσεις και
  • Εφάπαξ  καταβολή από τις συστημικές τράπεζες.
  • Είχε επίσης αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,5 δις ευρώ.

 

Και τι μας λέει το ΤΧΣ; Ότι δεν έβαλαν όλα τα ομόλογα που δανείστηκε το δημόσιο από το EFSF, στις αυξήσεις κεφαλαίου των τραπεζών, γιατί χρησιμοποίησε από τα έσοδά του, ακόμα και από το αρχικό μετοχικό του κεφάλαιο…Αναφέρει ειδικότερα: «Στο πλαίσιο του σκοπού του, το ΤΧΣ χρησιμοποίησε για ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των τραπεζών το συνολικό ποσό των 39.952 εκατ. και συγκεκριμένα: 37.267 εκατ. σε ομόλογα, 1.500 εκατ. σε μετρητά από το αρχικό μετοχικό του κεφάλαιο και 1.185 σε μετρητά από ταμειακές του εισροές».

Με άλλα λόγια το ΤΧΣ χρησιμοποίησε ποσόν πέραν των ομολόγων στις αυξήσεις κεφαλαίου, 2,685 δις ευρώ. Από αυτά γίνεται αντιληπτό, ότι ανέκτησε προφανώς, το 1,5 δις ευρώ πίσω από τα επόμενα έσοδα κι έτσι χάνουμε τώρα, «μόνον» 1,18 δις ευρώ.Γιατί το ΤΧΣ, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, δεν χρησιμοποίησε όλα τα ομόλογα. Προτίμησε να βάλει ακόμα και από το αρχικό του μετοχικό κεφάλαιο, αλλά όχι από τα ομόλογα που δανείσθηκε ο ελληνικός λαός, για να ανακεφαλαιοποιήσει τράπεζες.Στις τράπεζες, στις οποίες δεν μπορεί να ασκήσει καν διοίκηση λόγω των μνημονιακών νόμων, ενώ οι δανειστές σύμφωνα με πληροφορίες, απορρίπτουν επί τούτου ακόμα και τους διοικητές που προτείνονται, για να έχει η ΕΚΤ τον έλεγχο κι όχι η κυβέρνηση που εξέλεξαν οι πολίτες οι οποίοι πληρώνουν τον λογαριασμό.

Πλέον το ελληνικό ΤΧΣ με βάση τα τελευταία στοιχεία που δίνει από τον Σεπτέμβριο του 2014, έχει ζημιές 20 δις ευρώ, από τις τραπεζικές μετοχές που απέκτησε χρησιμοποιώντας ακόμα και το αρχικό του μετοχικό κεφάλαιο κι έδωσε και τα 10,9 δις ευρώ των ομολόγων, με τα οποία επιστράφηκαν και άλλα έσοδά του.

Ετικέτες