Οι οπλίτες θητείας είναι οι φίλοι μας, τα αδέρφια μας, τα παιδιά μας και βιώνουν την κρίση αυτή μέσα στις πολύ ιδιαίτερες συνθήκες της στρατιωτικής θητείας, αντιμετωπίζοντας πολλά προβλήματα, παλιά και νέα.