Δημοσιεύουμε συλλογικό κείμενο που μας έστειλαν σύντροφοι και συντρόφισσες του ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου.

Για τους περισσότερους από εμάς όσο περνούν οι μήνες γίνεται ξεκάθαρο ότι το βιοτικό μας επίπεδο θα χειροτερεύει συνεχώς. Είναι σαφές πως αν δεν τους σταματήσουμε, δεν θα σταματήσουν. Η κυβέρνηση της αριστεράς, η κυβέρνηση που θα καταργήσει τα μνημόνια και θα ξηλώσει έναν έναν τους εφαρμοστικούς νόμους είναι όχι απλά μία δυνατότητα αλλά μία αναγκαία συνθήκη για την επιβίωσή μας. Μία κυβέρνηση που θα ανοίξει δρόμο στην ελπίδα του σοσιαλιστικού σχηματισμού της κοινωνίας.

Αν μία κυβέρνηση θέλει να είναι συνεπής σε αυτούς στόχους της τότε αναπόφευκτα θα πρέπει να κάνει ρήξεις και να συγκρουστεί με στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου. Αλλά αν αναθέσουμε απλά σε μία οποιαδήποτε κυβέρνηση να εκπληρώσει αυτά τα καθήκοντα, τότε την πατήσαμε. Όχι μόνο δεν θα τα καταφέρει, αλλά στην αποτυχία της, θα ανέβει ο φασισμός – όπως έχει συμβεί ιστορικά.

Η μάχη που δίνουμε – γιατί μάχη είναι – δεν αφορά μόνο τον βιοπορισμό μας αλλά κρίνει εν πολλοίς το μέλλον της Ευρώπης, όπως έχει φανεί πολλάκις.

Αυτή τη μάχη μόνο ένα συγκροτημένο δημοκρατικά κόμμα με οργανώσεις βάσεις – πολιτικά κύτταρα και μάχιμες ομάδες κοινωνική παρέμβασης, τις θεματικές – τμήματα, τα ενδιάμεσα και κεντρικά αιρετά όργανά του, μπορεί να κερδίσει. Να ενεργοποιήσει ουσιαστικά το λαϊκό παράγοντα, να τον κάνει συμμέτοχο στις εξελίξεις, να τον φέρει στο προσκήνιο. Να σπάσει τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της αστικής αντίληψης – τον ατομικισμό και την ανάθεση.

Αν δεν κατακτήσει αυτό το επίπεδο, τότε ο δρόμος είτε προς την εκφύλιση αλά ΠΑΣΟΚ είτε στην πλήρη γραφιοκρατικοποίηση αλά ΕΣΣΔ είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Είναι γι’ αυτό το λόγο που έχει πολύ μεγάλη σημασία ο τρόπος συγκρότησης του νέου φορέα, του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ. Τα οργανωτικά που λέμε.

Θα πρέπει να επιδιώκουμε σε όλες τις δομές του κόμματος την πλήρη δημοκρατία, την αν είναι δυνατόν καθολική συμμετοχή των μελών τόσο στις αποφάσεις όσο και στην υλοποίηση τους. Πράγμα που σημαίνει και την πλήρη ενημέρωση όλων για τις εξελίξεις.

Κύτταρο του κόμματος θα πρέπει να αποτελούν οι οργανώσεις βάσης. Ανά γειτονιά, χώρο εργασίας κτλ. Αυτές θα πρέπει να καθορίζουν την πολιτική κατεύθυνση και την τακτική του σχηματισμού στον εκάστοτε τομέα, αλλά και κεντρικά Θα πρέπει όλη η εξουσία να βρίσκεται στις συνελεύσεις αυτών των κυττάρων.

Θα πρέπει να διεκδικούμε την πλήρη δημοκρατία με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα επίπεδα του κόμματος. Οι νέες τεχνολογίες και όχι μόνο, δίνουν πλέον μεγάλες δυνατότητες, αδιανόητες παλαιότερα και ιδιαίτερα στα χρόνια που πέρασε η αριστερά στην παρανομία. Οργανωτικά σχήματα που ήταν απαραίτητα τότε, σήμερα είναι αδικαιολόγητα.

Είναι οι συνελεύσεις στη βάση, που θα πρέπει να καθορίζουν την γραμμή και τα όργανα να υλοποιούν και να μεταφέρουν παραπάνω και ανάστροφα. Χωρίς φυσικά να πάμε στην ανάποδη γραφειοκρατία, του να αποξηλώσουμε τα όποια όργανα από την δυνατότητα να αντιδρούν άμεσα στα τεκταινόμενα, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να παράγουν πολιτική.

Για να πάμε και λίγο πρακτικά στα καθ’ ημάς, έχοντας κατά νου βέβαια ότι ένα παρόμοιο μοντέλο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου,  θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα.

Η συζήτηση που διεξάγεται για τον τρόπο ανάδειξης της γραμματείας θεωρούμε ότι γίνεται ανεστραμμένα. Με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω. Το θέμα δεν είναι απλά πως θα αναδειχθεί η γραμματεία αλλά ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές της, ποιες οι ευθύνες της, ποιος ο ρόλος της. Ή όπως το λέει και η εγκύκλιος του ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι οι τομείς δουλειάς της και ποιο το πρόγραμμα δράσης της τοπικής οργάνωσης. Πράγμα που προϋποθέτει τον τρόπο συγκρότησης της τοπική οργάνωσης.

Αν δεν είναι σαφή αυτά τότε καλούμαστε να αναδείξουμε γραμματεία με μη πολιτικά κριτήρια και να εμπιστευτούμε ανθρώπους σε ρόλους που ούτε καν ξέρουμε. Στους φωτογραφικούς διαγωνισμούς έχουν βρει τον άνθρωπο που θέλουν να βολέψουν και μετά περιγράφουν την θέση εργασίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γίνεται το αντίθετο.

Η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου θα πρέπει να έχει

Τακτικές συνελεύσεις των μελών – που να καθορίζουν την βασική τακτική μέχρι την επόμενη συνέλευση. Αυτές να είναι το κύριο πολιτικό όργανο που να παίρνουν τις κατευθυντήριες αποφάσεις για την περιοχή. Σε αυτές τις συνελεύσεις θα πρέπει να μπαίνουν και κεντρικά ζητήματα με τυχόν προσθήκες ή ενστάσεις του σχηματισμού, μέχρι να εγκριθεί το καταστατικό την άνοιξη.

Εισηγήσεις σε κάθε συνέλευση με τα προς συζήτηση θέματα. Είμαστε ένας σχηματισμός που επιδιώκει την σύνθεση των απόψεων. Σύνθεση όμως χωρίς σαφώς διατυπωμένες θέσεις, είναι αδύνατον να γίνει. Είναι μέσα από τις διαφορετικές οπτικές και εμπειρίες που βγαίνουν οι πιο ολοκληρωμένες θέσεις. Αυτό όχι μόνο δεν πρέπει να το φοβηθούμε αλλά και να το επιδιώκουμε.

Μία ζωντάνια, να είναι παρούσα εγκαίρως εκεί που απαιτείται, την ώρα που απαιτείται. Στην πολιτική ζωή το timing είναι πολύ σημαντικό.

Μία πρέμβαση στην τοπική κοινωνία πολλαπλάσια του μεγέθους της. Αυτό επιτυγχάνεται αφενός με ανοιχτές κεραίες, αφετέρου με μία κινηματική λογική. Το να λειτουργείς δηλαδή από κοινού με ανθρώπους που δεν ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά υπάρχει μία κοινή συμφωνία πάνω σε ένα θέμα, δέσμευση σε αυτό το στόχο και διάθεση να ανοικτεί στην κοινωνία με όρους μαζικής πολιτικής.

Μεγάλη παρακαταθήκη για την γειτονιά μας είναι τα κινήματα για τους ελεύθερους χώρους (υπόγεια πάρκινκ, Βίλα Ζωγράφου, άλσος Ιλισίων) που κατάφεραν, μικρές δυνάμεις, κινητοποιώντας πολλαπλάσιο κόσμο να πετύχουν απτές ΝΙΚΕΣ.

Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι ως ΣΥΡΙΖΑ στην κοινωνία, αλλά και εμείς χρήσιμοι ως μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στον ΣΥΡΙΖΑ και κατ’ επέκταση στην κοινωνία, θα πρέπει να οργανώνουμε την συζήτηση προς μία απόφαση που θα δεσμεύει τους συμμετέχοντες.

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αλλά και η παρότρυνση, όποιος θέλει να προσφέρει, να μπορεί να προσφέρει, να έχει χώρο και τομέα δράσης. Προσπαθώντας πάντοτε να εμπλέκουμε ακόμη περισσότερο κόσμο.

Στην παρούσα φάση και μέχρι να φτιαχτεί το καταστατικό του κόμματος, παίρνοντας υπ’ όψην την τοπική ιδιομορφία ένα πιθανό λειτουργικό σχήμα είναι το εξής

Χωρισμός της οργάνωσης ανά θέμα ενδιαφέροντος / προτίμησης σύμφωνα με αυτά που είναι στις αιτήσεις μελών ή άλλα που θα προταθούν πριν την συνέλευση. Ομάδες εργασίας και παρέμβασης δηλαδή σε μόνιμη ή συγκυριακή βάση πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Είναι προφανές ότι στις ομάδες αυτές δεν μπορεί να γίνεται η πολιτική συζήτηση που απαιτείται σε μία οργάνωση, αλλιώς αναστέλλεται η λειτουργία τους. Γιατί αν στην ομάδα για τους ελεύθερους χώρους, συζητάμε για το ευρώ δεν θα συζητάμε για τους ελεύθερους χώρους.

Και παράλληλα

Επειδή θέλουμε η πολιτική συζήτηση να διαπερνά το σύνολο της οργάνωσης στην καθημερινότητά της θα πρέπει αυτό να γίνεται σε μικρούς σχετικά κύκλους των 15-20 ανθρώπων. Επομένως η οργάνωση θα μπορούσε να χωριστεί με ένα συνδυαστικό τρόπο που να παίρνει υπ’ όψιν την ηλικιακή σύνθεση, το βαθμό διάθεσης εμπλοκής, το πολιτικό επίπεδο, την εργασιακή κατάσταση κτλ ώστε να μπορούν να γίνονται οι πολιτικές συζητήσεις πάνω στην συγκυρία και να οργανώνεται η δράση. Τον τρόπο συγκρότησης να τον ορίσει η γραμματεία.

Το μοντέλο που λέει η συζήτηση γίνεται, αν γίνεται, σε κάποιο όργανο ή κάπου αλλού (πχ internet) και μαζευόμαστε μία φορά το μήνα να τα πούμε όλοι και όλα μαζί είναι αναποτελεσματικό και γραφειοκρατικό στην ουσία του. Γιατί, είτε απλά θα επικυρώνει ειλημμένες αποφάσεις είτε θα τα αφήνει όλα για αργότερα. Οι συνελεύσεις όμως είναι αυτές που θα μαζεύουν, θα συνθέτουν και θα καθορίζουν το τι μέλει γενέσθαι.

Επομένως η γραμματεία που θα αναδειχθεί θα πρέπει να είναι ο εγγυητής της οριζοντιότητας, το όργανο που θα παροτρύνει, θα εμψυχώνει και θα συντονίζει τα παραπάνω.

Τα μέλη της γραμματείας θα πρέπει να έχουν σαφής ευθύνες και υποχρεώσεις - τομείς δουλειάς ορίζεται στην εγκύκλιο. Με ρόλο κυρίως συντονισμού αλλά και πρωτοβουλιών όπου απαιτείται. Η γραμματεία δεν μπορεί να είναι ένα όργανο γενικόλογης συζήτησης. Παρότι καλό είναι οι συνεδριάσεις της να είναι ανοικτές με δικαίωμα σε όλα τα μέλη να παρίστανται ως παρατηρητές, ώστε να σχηματίζουν εικόνα,  αυτό δεν σημαίνει ότι είναι θεμιτό να επηρεάζουν τις αποφάσεις της μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Να μαζεύει την πληροφορία και να την διαχέει. Να δίνει λογαριασμό στην οργάνωση και να ενημερώνει για τα τεκταινόμενα. Να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες και να σχηματίζει ομάδες εργασίας. Ο ρόλος πρέπει να είναι κυρίως οργανωτικός, αφήνοντας όσο δυνατόν το πολιτικό σκέλος για τις Οργανώσεις Βάσης και τις συνελεύσεις.

Από την γραμματεία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται πόσο ενεργή και ζωντανή θα είναι η οργάνωση. Μία τοπική οργάνωση που θα πρέπει να επιδιώκουμε το μέγιστο βαθμό αλληλεπίδρασης με το κεντρικό γίγνεσθαι.

Το οποίο θα καθορισθεί στην πανελλαδική συνδιάσκεψη. Οι αντιπρόσωποι που θα στείλουμε πρέπει να δεσμεύονται με την απόφαση της τοπικής οργάνωσης ή αν το όργανο είναι φτιαγμένο έτσι τότε είναι προφανώς ότι ο αντιπρόσωπος (αν είναι ένας) θα πρέπει να προέρχεται από την πλειοψηφία και οι απόψεις του να εκφράζουν καλύτερα τον μέσο όρο αυτής.

Περιορίζοντας το κείμενο στα τοπικά, είμαστε αναγκασμένοι να σταματήσουμε εδώ.

Είναι επιτακτική ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ Ζωγράφου να αρχίσει να συγκροτείται άμεσα. Οι εξελίξεις τρέχουν, η γενική κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο κι εμείς δεν ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος παρά σε ελάχιστο βαθμό.

Κατανοούμε ότι τα θέματα αυτά θα οριστικοποιηθούν στο συνέδριο που θα ψηφίσει το καταστατικό. Πρέπει όμως μέχρι να συνέλθει, κάπως να λειτουργούμε. Δεν γίνεται να περιμένουμε το καλοκαίρι που θα συνέλθει το συνέδριο.


Γιώτα Α., Γιώργος Π., Μηνάς Ν., Μάρθα Κ., Αντώνης Σ., Σωτήρης Κ. (μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Ζωγράφου)