Η χθεσινή (Τετάρτη 24/10) Ανοιχτή Συνέλευση Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει για εφαρμογή σε όλες τις Οργανώσεις:

Εν όψει της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, τα μέλη τα οποία θα έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη των αντιπροσώπων - αλλά και των νέων Συντονιστικών Γραμματειών - της κάθε Οργάνωσης, να είναι όσα έχουν εγγραφεί ένα κρίσιμο χρόνο πριν από την ημέρα της εκλογικής διαδικασίας.

Το κριτήριο να είναι το να έχει κάποιος συμμετάσχει με την ιδιότητα του μέλους, τουλάχιστον στην προσυνδιασκεψιακή συνέλευση - δηλαδή να έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής μέλους μέχρι την έναρξη της συνέλευσης αυτής.

Είναι ευνόητο πως το ίδιο θα ισχύσει και για τους υποψήφιους, οι οποίοι καλό - έως απαραίτητο - θα είναι να αυτοπαρουσιαστούν σ΄αυτή την - τελευταία πριν τις εκλογές - συνέλευση.

Η σκοπιμότητα του μέτρου είναι να διασφαλίσει πως το κάθε μέλος που θα συμμετάσχει στη διαδικασία των εκλογών - και άρα θα επηρρεάσει, έστω κατά ένα βαθμό, την πολιτική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ, θα έχει έρθει προηγουμένως σε μιά ελάχιστη επαφή με το διάλογο και τους προβληματισμούς, τις ιδέες, τις απόψεις που κυκλοφορούν εντός ΣΥΡΙΖΑ και με τους ανθρώπους που λίγο μετά θα κληθεί να επιλέξει.

Κατά τα άλλα, η διαδικασία εγγραφής μελών, εννοείται πως θα συνεχίζεται και μετά την προσυνδιασκεψιακή συνέλευση, πριν, κατά και μετά την ημέρα των εκλογών.

Η Συνέλευσή μας προτείνει το παραπάνω μέτρο να ενταχθεί στην νέα επικαιροποιημένη οργανωτική εγκύκλιο, που υποθέτουμε πως θα κυκλοφορήσει, για το νέο χρονοδιάγραμμα και τις προσυνδιασκεψιακές διαδικασίες.