Για την πολιτική πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Πολύς λόγος γίνεται για τη διαμόρφωση σωστών πολιτικών και οργανωτικών βάσεων στο ΣΥΡΙΖΑ άλλα λίγος χρόνος αφιερώνεται για την προώθηση αυτών των στόχων και, συνήθως, όλα γίνονται την τελευταία στιγμή. Χειρότερη κατάσταση επικρατεί στα πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι.  Είναι προφανές, αν και όχι αυτονόητο, ότι οι οργανώσεις του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να λειτουργούν με καινούργιους όρους που να αντιστοιχούν στο ριζοσπαστικό, σοσιαλιστικό χαρακτήρα για τον οποίο αγωνιζόμαστε να δημιουργήσουμε μέσα στα πανεπιστήμια και γενικότερα στην κοινωνία. Η διαφορετική διαστρωμάτωση που χαρακτηρίζει τους φοιτητές καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα λόγω της δομικής κρίσης του συστήματος, δημιουργούν μια γόνιμη κατάσταση που πρέπει να εκφράζεται τόσο στο  επίπεδο της πρακτικής όσο και στο επίπεδο του προβληματισμού. Αυτή η δυναμική πρέπει να αξιοποιηθεί και να θεμελιωθεί.  Η αγανάκτηση των νέων και των φοιτητών που μερικές φορές έλκεται από επιφανειακές βιαιοπραγίες και βρίσκει εύκολους στόχους, πρέπει να προσανατολιστεί σωστά γιατί μεσσίες δεν υπάρχουν.

Η κοινωνική ανατροπή έρχεται μόνο μέσα από συνεχείς και συστηματικούς αγώνες. Αυτόν τον  δύσκολο και χρονοβόρο αγώνα πρέπει να αναλάβουν με υπευθυνότητα και συνέπεια τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-σχολών. Οι οργανώσεις αυτές πρέπει να δημιουργηθούν το συντομότερο δίχως αναστολές και πρέπει να λειτουργούν με αμεσοδημοκρατικούς κανόνες. Βέβαια όλα αυτά προϋποθέτουν πραγματική θέληση για ουσιαστική κοινωνική αλλαγή. Οι προσπάθειες για διατήρηση εξουσιαστικών δομών συμφερόντων και πρακτικών που χαρακτήρισαν, από πολλές πλευρές, τόσο τις προηγούμενες συνδιασκέψεις όσο και την πρόσφατη, εάν θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην ενσωματωθεί στο σύστημα, πρέπει να εκλείψουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανατροπή ενώ διατηρούμε συστημικές συμπεριφορές και πρακτικές. Αυτές δεν αρμόζουν σε ένα ριζοσπαστικό αριστερό φορέα.  

Ετικέτες