Επειδή για ένα κόμμα της Αριστεράς τον πρώτο λόγο τον έχουν τα πολιτικά όργανα του κόμματος και η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν είναι πολιτικό όργανο, τα όργανα και οι οργανώσεις του κόμματος έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράσουν αποφασιστική γνώμη πριν η συμφωνία οδηγηθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Όταν, ενώ διατυπώνεις την άποψη πως αν δεν διανοηθείς τη ρήξη, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς, στην πραγματικότητα δεν έχεις διανοηθεί τη ρήξη,

Όταν η χάραξη των κόκκινων γραμμών, η στρατηγική της διαπραγμάτευσης και η διαπραγματευτική τακτική καθορίζονται από ένα κλειστό κλαμπ που αποκομμένο για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους από την κοινωνική πραγματικότητα χαράσσει πολιτική δεχόμενο μονόπλευρα την πίεση των δανειστών, χωρίς να νιώθει την πίεση των αντίρροπων δυνάμεων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ταξικής πάλης,

Τότε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης μοιραία θα είναι τόσο κακό όσο το χθεσινό και τις επόμενες ώρες, με μαθηματική ακρίβεια, θα γίνει ακόμα χειρότερο.

Επειδή, ωστόσο, η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είχε έρθει ποτέ χωρίς τη δραστηριοποίηση, τηδιαθεσιμότητα, την αυτοθυσία και τις προσπάθειες των μελών και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ,

Επειδή τα πολιτικά κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ διαχρονικά δεν αποδέχονται καμία TINA (There Ιs Νo Αlternative = Δεν υπάρχει εναλλακτική) και στην πιο πρόσφατη συνεδριακή εκδοχή τους καταγράφουν την ετοιμότητα του κόμματος να αναμετρηθεί ακόμα και με το ενδεχόμενο της εξόδου από την ευρωζώνη,

Επειδή η υπογραφή της συμφωνίας μπορεί να είναι πολιτικά διαχειρίσιμη για κάποια κορυφαία στελέχη και λιγότερους ή περισσότερους υπουργούς αλλά κοινωνικά θα κληθούν να διαχειριστούν την εφαρμογή της και τις συνέπειες της όσοι για αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους εξακολουθούν να ζουν και να κινούνται μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα,

Επειδή για ένα κόμμα της Αριστεράς τον πρώτο λόγο τον έχουν τα πολιτικά όργανα του κόμματος και ηΚοινοβουλευτική Ομάδα δεν είναι πολιτικό όργανο

Τα όργανα και οι οργανώσεις του κόμματος έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να εκφράσουν αποφασιστική γνώμη πριν η συμφωνία οδηγηθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Μόνο που η γνώμη που θα εκφραστεί αυτή τη φορά για μια σειρά από λόγους θα είναι εκ των πραγμάτων συγκεκριμένη και όχι δημιουργικά ασαφής. Γιατί εδώ που φτάσαμε η συμφωνία εφόσον τεθεί από την ηγεσία της κυβέρνησης και του κόμματος στα όργανα και τις οργανώσεις του θα τεθεί με όρους take it or leave it...

Το "take it" σημαίνει ΤΙΝΑ (there is no alternative).

To "leave it" σημαίνει πως τόσα χρόνια ξέραμε τι λέγαμε και τώρα ήρθε η ώρα να το αποδείξουμε._

*Ο Παναγιώτης Αθανασιάδης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και Αντιπεριφερειάρχης Αττικής.