Οι μάχες συμβασιούχων και όχι μόνο εργαζομένων στο δημόσιο ενάντια στις απολύσεις αλλά και στην απλήρωτη εργασία συνεχίζονται.

Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής προχωράνε σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 9 Νοέμβρη με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εσωτερικών. Οι εργαζόμενοι απαιτούν την ανάκληση της απόλυσης συναδέλφισάς τους στο δήμο που είχε προσληφθεί από τους Προσωρινούς Πίνακες του ΑΣΕΠ καθώς και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων σε 8 εργαζόμενες στην καθαριότητα του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ. Η κυβέρνηση με την «κουτσή» νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 για τους εργαζόμενους συμβασιούχους με παρατάσεις, αφήνει περιθώρια σε Επιτρόπους του Ελεγκτικού Συνεδρίου να μην εγκρίνουν τα εντάλματα πληρωμής, με αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτοι εργαζόμενοι για περισσότερο από τρεις μήνες.

Ταυτόχρονα προσπαθώντας να εμφανίσει στους δανειστές ότι πετυχαίνει τους στόχους για μείωση των εργαζομένων με συμβάσεις και συνολικά του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο, κωλυσιεργεί προκλητικά στην ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπει ο νόμος για την μονιμοποίηση των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί από τους «Προσωρινούς Πίνακες», με αποτέλεσμα οι Δήμαρχοι να προχωρούν στην απόλυσή τους.

Αντίστοιχα προβλήματα παρατηρούνται και με την ρύθμιση για την παράταση των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών ως τις 31 Δεκέμβρη του 2018. Ήδη σύμφωνα με καταγγελίες σωματείων εργαζομένων από Νοσοκομεία της Κρήτης, παρατηρείται άρνηση και κωλυσιεργία στην υπογραφή ενταλμάτων πληρωμής  μισθοδοσίας σε επικουρικούς εργαζόμενους και γιατρούς που οι συμβάσεις τους υπερβαίνουν το 24μηνο. Διοικήσεις Νοσοκομείων αξιοποιώντας την άρνηση των παρέδρων καλούν αυτούς τους επικουρικούς να υπογράψουν νέες συμβάσεις όχι μέχρι τις 31-12-2018 όπως προβλέπει ο νόμος αλλά μέχρι την ημερομηνία που ο καθένας επικουρικός συμπληρώνει 24μηνο. Επίσης δεν έχει ακόμη λυθεί το πώς θα πληρώνονται επικουρικοί που η θητεία τους στα δημόσια νοσοκομεία έχει ξεπεράσει το 24μηνο και φτάνει ακόμη και τα 3 και 4 χρόνια.

Πριν από την κινητοποίηση των εργαζομένων του δήμου Αγίας Παρασκευής είχε προηγηθεί η 48ωρη απεργία των εργαζομένων στην Υπηρεσία Ασύλου. Περίπου 100 εργαζόμενοι συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι από τις αρχές του επόμενου έτους καθότι, όπως ενημέρωσε το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου (ΣΕΣΥΑ), δεν πρόκειται να ανανεωθούν οι συμβάσεις τους και στην επικείμενη προκήρυξη για προσωπικό ορισμένου χρόνου υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να αποκλειστούν με την προβολή του τρίμηνου κωλύματος.

Σε ρεπορτάζ του Βασίλη Μορέλλα για το Rproject.gr από την κινητοποίησή τους, η πρόεδρος του ΣΕΣΥΑ, Ειρήνη Ζάμη δήλωσε: «Μόνο φέτος έχουν κα­θυ­στε­ρή­σει την πλη­ρω­μή των μι­σθών μας τέσ­σε­ρις φορές για 2-3 μήνες κάθε φορά, ενώ αυ­θαί­ρε­τα δεν μας κα­τα­βάλ­λουν τους πλή­ρεις μι­σθούς, δεν μας δί­νουν όσα δι­καιού­μα­στε (π.χ. άδειες αναρ­ρω­τι­κές, υπε­ρω­ρί­ες) αντί­θε­τα και με τη σύμ­βα­ση. Φέτος πρώτη φορά μας πα­ρα­κρά­τη­σαν μέρος των απο­δο­χών μας με δι­καιο­λο­γία τις ανα­κλή­σεις αδειών που είχαν χο­ρη­γη­θεί το… 2014-2016. Αυτό έγινε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα. Εντω­με­τα­ξύ, οι συν­θή­κες ερ­γα­σί­ας μας είναι πάρα πολύ δύ­σκο­λες, ει­δι­κά στα νησιά, με τον πολύ με­γά­λο φόρτο, τις αι­τή­σεις ασύ­λου που συσ­σω­ρεύ­ο­νται. Οι συμ­βα­σιού­χοι που διο­ρί­στη­καν τε­λευ­ταία χρό­νια είναι πε­ρισ­σό­τε­ροι από τους τα­κτι­κούς υπαλ­λή­λους της υπη­ρε­σί­ας (αο­ρί­στου ή μό­νι­μους), πάνω από 300 ένα­ντι 250 πε­ρί­που. Και οι προ­σφυ­γι­κές αφί­ξεις αυ­ξά­νο­νται τους τε­λευ­ταί­ους μήνες».

Οι απολύσεις δεν σταματούν εδώ. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην απόλυση 2 αναπληρωτρών εκπαιδευτικών που πάσχουν μάλιστα από αυτοάνοσο (μη ιάσιμο) νόσημα. Η φερόμενη αιτία απόλυσης των δύο εκπαιδευτικών (σε Οινόφυτα Βοιωτίας και Κύθηρα) είναι ότι δεν προσκόμισαν έγκαιρα τα απαραίτητα από το ΚΕΠΑ πιστοποιητικά. Ξεχνώντας όχι μόνο ότι για την καθυστέρηση ευθύνονται τα αρμόδια ΚΕΠΑ και οι ελλείψεις που έχουν σε προσωπικό αλλά και ότι η κυβέρνηση ως «Αριστερή» που δηλώνει θα έπρεπε να δείξει περισσότερη ευαισθησία σε τέτοια ζητήματα.

Εφαρμογή όμως άγριας νεοφιλελεύθερης μνημονιακής λιτότητας και ευαισθησία δεν μπορούν να πάνε πακέτο. Η ΕΛΜΕ Πειραιά καλεί τους εκπαιδευτικούς σε κινητοποίηση έξω από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά την Παρασκευή 10 Νοέμβρη με αίτημα την επαναπρόσληψη της εκπαιδευτικού που εργαζόταν στα Κύθηρα.