Προκήρυξη του Κόκκινου Δικτύου για την κινητοποίηση στις 14/6