Στις 25-27 Φλεβάρη θα πραγµατοποιηθούν οι εκλογές του Σωµατείου Μισθωτών Τεχνικών, για την ανάδειξη του πανελλαδικού Διοικητικού Συµβουλίου αλλά και των αντίστοιχων στα τοπικά παραρτήµατα του σωµατείου σε Πάτρα, Χανιά και Ηράκλειο.

Η συγκυρία διεξαγωγής των εκλογών παίρνει χαρακτηριστικά αγωνιστικής αµφισβήτησης της κυβερνητικής πολιτικής. Ο συνεχής αγώνας του φοιτητικού κινήµατος µε καταλήψεις και διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα απέναντι στην επιχειρούµενη ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι µαζικές κινητοποιήσεις των αγροτών που συναντώνται µε τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, φανερώνουν µία δυναµική αντίστασης.

Αγωνιστική δράση – Σύµβαση Εργασίας

Οι εκλογές του σωµατείου διεξάγονται σε µία περίοδο που είναι «ανοιχτή» η διαπραγµάτευση µε την εργοδοσία για την υπογραφή Συλλογική Σύµβασης Εργασίας (ΣΣΕ) µε αυξήσεις στους µισθούς για τους/ις εργαζόµενους/ες στον κλάδο. Το Δεκέµβρη του ‘22, το ΣΜΤ µέσα από µία από τις µαζικότερες γενικές του συνελεύσεις αποφάσισε οµόφωνα το σχέδιο για τη ΣΣΕ. Όλο αυτό το διάστηµα δεν αξιοποιήθηκε επαρκώς για να γίνει µία µεγάλη καµπάνια ενηµέρωσης των συναδέλφων και διεκδίκησης της ΣΣΕ µε αγωνιστικές-απεργιακές κινητοποιήσεις, µε κύρια ευθύνη της πρώτης δύναµης, της ΕΣΑΚ, που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ.

Παρολαυτά, και παρά τη σχετικά περιορισµένη κινητοποίηση για την υπογραφή ΣΣΕ, η εργοδοσία έχει αναγκαστεί να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων. Ειδικότερα, οι δύο τελευταίες κλαδικές απεργίες µαζί µε το συνδικάτο και την οµοσπονδία των οικοδόµων (Νοέµβριος ‘23 και Ιανουάριος ‘24) ήταν µαζικές, µε σηµαντική συµµετοχή στην απεργία και στις διαδηλώσεις, ακόµα και αν το ΣΜΤ είχε πιο πολύ έναν συµπληρωµατικό ρόλο, παρά έναν ισότιµο ρόλο σε έναν από κοινού συντονισµό µε τους οικοδόµους.

Η πλειοψηφία των µελών του ΣΜΤ, που εργάζονται στους κλάδους της µελέτης και της κατασκευής -και κυρίως οι πιο νέες/οι συναδέλφισσες/οι- βιώνουν µε σκληρό τρόπο τις επιπτώσεις της ακρίβειας, του πληθωρισµού, των στάσιµων και χαµηλών µισθών ενώ την ίδια ώρα εργάζονται σε έργα που έχουν προϋπολογισµούς δεκάδες και εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ και βλέπουν τα αφεντικά να αυξάνουν τα κέρδη τους. Σε όλες τις συζητήσεις µεταξύ συναδέλφων στους χώρους δουλειάς κυριαρχεί το ερώτηµα «πώς θα βγει ο µήνας». Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος, που µία πιο νέα γενιά τεχνικών-µηχανικών µαζικοποιεί το σωµατείο και αναζητά λύσεις µέσα από το συλλογικό δρόµο απέναντι στα αδιέξοδα των ατοµικών διαπραγµατεύσεων µε την εργοδοσία.

Το κεντρικό ζήτηµα των εκλογών του ΣΜΤ είναι πώς θα µπορέσει το σωµατείο να γίνει ακόµα πιο µαζικό, ακόµα πιο διεκδικητικό και πώς θα γίνει ένα χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των εργαζοµένων του κλάδου. Τα δύο χρόνια που έχουν περάσει από τις προηγούµενες εκλογές, το σωµατείο έχει δώσει σοβαρές µάχες και έχει καταφέρει νίκες, αποδεικνύοντας τη χρησιµότητά του.

Η κινητοποίηση του σωµατείου κατάφερε να δικαιώσει τους 11 απολυµένους στην εταιρεία Green Properties, να πληρωθεί το σύνολο των δεδουλευµένων σε απολυµένο συνάδελφο από την εταιρεία Diadilos Solutions, να πληρωθεί η αποζηµίωση απόλυσης σε συναδέλφισσα από την εταιρεία Eight Bells, να µπει φρένο σε αντεργατικές πρακτικές της εταιρείας Planet Fruits. Αυτά τα παραδείγµατα είναι µόνο κάποιες από τις «εικόνες» που αποδεικνύουν τη δύναµη και την αποτελεσµατικότητα της συλλογικής οργάνωσης στους χώρους δουλειάς ως ο µόνος τρόπος που έχουµε οι εργαζόµενες/οι να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατά µας και να διεκδικήσουµε καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Το ΣΜΤ έχει πρωτοστατήσει στην πάλη ενάντια στο σεξισµό σε χώρους δουλειάς, µε χαρακτηριστικότερη την περίπτωση συναδέλφου σε τεχνικό γραφείο στα Χανιά που έπεσε θύµα σεξουαλικής παρενόχλησης. Το σωµατείο έχει συµµετάσχει σε πλήθος φεµινιστικών και αντισεξιστικών κινητοποιήσεων στην κατεύθυνση ενοποίησης-συντονισµού των φεµινιστικών και εργατικών αντιστάσεων.

Η αντίσταση στο σεξισµό στους χώρους δουλειάς θα πρέπει να είναι υπόθεση του σωµατείου και όχι υπόθεση της εργοδοσίας να λύνει «εσωτερικά» τα «ζητήµατα». Με πρόταση της barricada (ενωτικό σχήµα της ριζοσπαστικής Αριστεράς στο ΣΜΤ), το σχέδιο για τη ΣΣΕ που έχει αποφασίσει το σωµατείο είναι το µόνο που διεκδικεί να θεσµοθετηθεί η άδεια δυσµηνόρροιας για τις γυναίκες συναδέλφους. Δυστυχώς δεν έγινε το ίδιο και για τη δυνατότητα επίσχεσης εργασίας για συναδέλφισσες/ους που βιώνουν σεξουαλική παρενόχληση στους χώρους δουλειάς (και για γυναίκες και λοατκι άτοµα) λόγω της άρνησης της ΕΣΑΚ να αναγνωρίσει ουσιαστικά το πρόβληµα του σεξισµού στην εργασία και το ρόλο που πρέπει να έχουν τα σωµατεία, αναπαράγοντας συντηρητικά και σεξιστικά επιχειρήµατα.

Μαζικό ΣΜΤ στα χέρια των εργαζοµένων

Την περίοδο µέχρι τις εκλογές, υπάρχει η δυνατότητα και η ευκαιρία να µαζικοποιηθεί περαιτέρω το Σωµατείο. Η µαζική συµµετοχή στις εκλογές του Σωµατείου δεν είναι κάλεσµα ανάθεσης αλλά κάλεσµα ενίσχυσης της δύναµης και της διαπραγµατευτικής ισχύος του σωµατείου απέναντι στην εργοδοσία για την υπογραφή της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. Αυτή η υπόθεση δεν µπορεί να είναι αντικείµενο «διαπραγµατευτικών ικανοτήτων» των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, αλλά υπόθεση κινητοποίησης και δράσης των εργαζοµένων σε κάθε γραφείο, σε κάθε τεχνική εταιρεία, σε κάθε εργοτάξιο, ώστε κάθε µέλος του ΣΜΤ να «είναι το σωµατείο» στο χώρο δουλειάς του.

Το ψηφοδέλτιο και τα µέλη της barricada (ενωτική αγωνιστική παρέµβαση στο ΣΜΤ) διεκδικούµε ένα τέτοιο σωµατείο. Και για να µπορέσει να το κάνει αυτό χρειάζεται να ξέρει πραγµατικά τη δύναµη έχει, σε ποιους χώρους εργάζονται τα µέλη του, ώστε οι χιλιάδες εγγεγραµµένες/οι στα µητρώα του σωµατείου να αποτελούν πραγµατική δύναµη. Διεκδικούµε ένα σωµατείο το οποίο θα εµπλέκει τα µέλη του σε όλες τις διαδικασίες και στις γενικές συνελεύσεις και δε θα τις αντιµετωπίζει ως αντιπαράθεση κοµµατικών ακροατηρίων. Δύο χρόνια µετά την ίδρυση της barricada συνεχίζουµε στο δρόµο του µαζικού-ενωτικού αγώνα για υπογραφή ΣΣΕ, για αυξήσεις σε µισθούς, για την προστασία των δικαιωµάτων µας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία.

Η ενίσχυση του ψηφοδελτίου της barricada στις εκλογές του ΣΜΤ θα αποτελέσει εγγύηση για τη διασφάλιση αυτής της κατεύθυνσης.

*Αναδημοσίευση από την Εργατική Αριστερά

Ετικέτες