Ανακοίνωση συμπαράστασης της Λαϊκής Ενότητας Ζωγράφου