Σε τροπολογία του νόμου πλαίσιο για ΑΕΙ-ΤΕΙ ετοιμάζεται να προχωρήσει το υπουργείο Παιδείας. Σύμφωνα με το έγγραφο που έχει διαρρεύσει, η τροπολογία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

* Πρόβλεψη για διορισμό Συμβουλίου Ιδρύματος ακόμα και στην περίπτωση που παραιτηθούν μαζικά τα εκλεγμένα μέλη και οι επιλαχόντες, με διορισμό από το υπουργείο των αρχαιότερων καθηγητών.

* Πρόβλεψη για εκλογή πρύτανη με κλήρωση των υποψηφίων σε περίπτωση μπλοκαρίσματος της ηλεκτρονικής ή επιστολικής ψήφου.

* Πρόβλεψη για εκλογή αντιπροσώπου φοιτητών στο συμβούλιο μέσω –αναγνωρισμένου– φοιτητικού συλλόγου, στην περίπτωση μπλοκαρίσματος της διαδικασίας με «ενιαίο ψηφοδέλτιο και μυστική ψηφοφορία».

Σχέδιο «Αθηνά»

Παράλληλα, το υπουργείο έδωσε στις πρυτανικές και προεδρικές αρχές των ΑΕΙ και ΤΕΙ προθεσμία δέκα ημερών για την κατάθεση προτάσεων για τις συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων. Πρόκειται για το σχέδιο με την κωδική ονομασία «Αθηνά» –τον αντίστοιχο «Καλλικράτη» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης– που θα οδηγήσει στη δραματική συρρίκνωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Αναμένεται να απομείνουν περίπου 30% των σχολών που υπάρχουν σήμερα, ανοίγοντας πεδίο δόξης λαμπρό για τους κολεγιάρχες, καθώς τα καταστήματά τους είχαν αρχίσει να μπαίνουν σε κρίση.

Προσφυγή για το «ηλεκτρονικό πραξικόπημα»

Απέναντι στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης η πανεπιστημιακή κοινότητα απάντησε και με νέα προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δεκατρία πανεπιστήμια έχουν προσφύγει στο ΣτΕ, ζητώντας να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική ψηφοφορία των Συμβουλίων Διοίκησης. Να θυμίσουμε ότι εκκρεμούν ήδη στο ΣτΕ 19 προσφυγές καθηγητών και πρυτάνεων κατά υπουργικών αποφάσεων που σχετίζονται με τις εκλογές των Συμβουλίων.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν πως η ηλεκτρονική ψηφοφορία προάγει την αδιαφάνεια και αποκλείει τη δικαστική προστασία, καθώς την καταμέτρηση δεν μπορεί να ελέγξει ούτε η αρμόδια εφορευτική επιτροπή, ούτε όμως και το δικαστήριο.

Παράλληλα τονίζουν: «Το γεγονός ότι τα εξωτερικά μέλη του Ιδρύματος επιλέγονται από τα εσωτερικά μέλη, δηλαδή από πρόσωπα που ανήκουν στην οικεία πανεπιστημιακή κοινότητα και εκλέγονται από αυτή, δεν θεραπεύει ούτε την έλλειψη οποιασδήποτε ακαδημαϊκής νομιμοποίησης, ούτε καλύπτει την αντισυνταγματικότητα της σχετικής ρύθμισης, δεδομένου ότι το άρθρο 16, παράγραφος 5, εδάφιο α΄ του Συντάγματος δεν κατοχυρώνει απλώς την “αυτοδιοίκηση” των Α.Ε.Ι., όπως το άρθρο 16 του Συντάγματος του 1952, αλλά επιτάσσει την “πλήρη αυτοδιοίκησή” τους, που περιλαμβάνει και την επιλογή των μελών των οργάνων της διοίκησής τους μέσα από τα μέλη της οικείας πανεπιστημιακής κοινότητας».

Η μάχη για την υπεράσπιση της δημόσιας παιδείας δεν έχει τελειώσει, με αιχμή του δόρατος αυτή τη στιγμή να αναδεικνύεται ο αγώνας των διοικητικών ενάντια στις απολύσεις. Με κοινό μέτωπο των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας ο νόμος αυτός δεν θα εφαρμοστεί και θα ανατραπεί.