Οι υπηρεσίες στο ΥΠΑΑΤ, αλλά και στις Περιφέρειες, τις ΔΑΟΚ, τους δήμους, λειτουργούν με τραγική υποστελέχωση.

Η ιδιαίτερη πίεση που δέχονται οι υπάλληλοι, με την ταυτόχρονη απαξίωση του έργου στο οποίο έχουν να ανταποκριθούν, τις εξαιρετικά κακές συνθήκες των χώρων δουλειάς, την επιχειρούμενη πολυδιάσπαση των εργαζομένων σε κατηγορίες και τα ολοένα πιο αυξημένα καθήκοντα που τους ανατίθενται, έχει οδηγήσει πάρα πολλούς εργαζόμενους κι εργαζόμενες στην αξιοποίηση της κινητικότητας, ως διέξοδο από το τοξικό εργασιακό περιβάλλον, αποψιλώνοντας περαιτέρω τις ρημαγμένες υπηρεσίες.

Η περίπτωση της Βιολογικής Γεωργίας εμπεριέχει όλα τα παραπάνω κι είναι ένα ανησυχητικό δείγμα της συνολικής κατάστασης.

Τρία μεγάλα προβλήματα συνδυάζουν τις επιπτώσεις τους και δείχνουν την… εκτίμηση που θρέφει η πολιτική ηγεσία και η κυβέρνηση για τους υπαλλήλους και για τη δουλειά που κάνουν.

Η  συγκεκριμένη Δ/νση έχει επιφορτιστεί με την εφαρμογή του μέτρου 11 του ΠΑΑ, αρμοδιότητα που δεν προβλέπεται στο ΠΔ του οργανογράμματος. Έχει γίνει ανάθεση από την αρχή διαχείρισης, σύμφωνα με την οποία έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ), χωρίς να υπάρχει επάρκεια προσωπικού, ούτε αρμοδιότητα.

Επομένως, η υπηρεσία καλείται να εγκαταλείψει στην ουσία τις βασικές αρμοδιότητές της, που είναι η συγκρότηση συστήματος ελέγχου για τη Βιολογική Γεωργία, οι οποίες αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα αυξημένες λόγω εφαρμογής νέου Κοινοτικού Κανονισμού (2018/848) και να υποχρεώνεται να υποστηρίζει στην ουσία μόνο το μέτρο 11.

Η «λύση» που φαίνεται να προκρίνεται κι από ό,τι φαίνεται έχει υιοθετηθεί και σε άλλες υπηρεσίες,  είναι ο εξωτερικός συνεργάτης, μέσω της τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ, δηλαδή ιδιωτικοποίηση και μάλιστα σε αυστηρά εσωτερικά καθήκοντα, όπως το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή του Καν. 2018/848!!!

Μέσα σε όλο αυτό το εργασιακό χάος που έχει δημιουργηθεί από συνειδητές πολιτικές και οικονομικές επιλογές όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων, που επέλεξαν την ενίσχυση των ιδιωτικών συμφερόντων από το Δημόσιο Τομέα για τους πολλούς, η Δ/νση ΣΠΒΓ υποχρεώνεται σε άρον-άρον έξωση από το κτίριο που λειτουργεί, στη Λεωφ. Αθηνών 58 (όπου βρίσκονται υπηρεσίες του ΠΑΑ). Πρόκειται για την 4η μετακόμιση της συγκεκριμένης Δ/νσης, που προφανώς δεν δείχνει να… απολαμβάνει στοιχειώδους σεβασμού του προσωπικού και του έργου στο οποίο προσπαθεί, με μεγάλο κόπο, να ανταπεξέλθει.

Με διαδικασίες «υπερεξπρές» το προσωπικό καλείται «να τα μαζέψει και να φύγει» για το… άγνωστο και για άγνωστους λόγους.

Η ΠΟΓΕΔΥ καλεί την πολιτική ηγεσία να φροντίσει ΆΜΕΣΑ για τη στελέχωση όλων των υπηρεσιών, να φροντίσει ώστε να παρέχονται δημόσιες, ποιοτικές και δωρεάν υπηρεσίες στους αγρότες και τους καταναλωτές, να φροντίσει να μην εξοντώνει τους υπαλλήλους που υπηρετούν τόσα χρόνια στις γεωτεχνικές υπηρεσίες και να μην τους εξωθεί στην έξοδο από το ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να αναλάβουν ιδιώτες το έργο τους και οι Δ.Υ. να εκτελούν καθήκοντα… επιτελικών τροχονόμων των αντικειμένων τους.

Ετικέτες