Μια συζήτηση με τον Ηλία Ιωακείμογλου, οικονομικό αναλυτή, για την κρίση, την πολιτική συγκυρία, την ανεργία, τη μετάβαση στον σοσιαλισμό.