Προκήρυξη των Μ.Ε.Σ. για τις μαθητικές καταλήψεις-κινητοποιήσεις