Προκήρυξη του Κόκκινου Δικτύου για την κινητοποίηση των συμβασιούχων-ελαστικά εργαζόμενων, την Παρασκευή 11/5