Αν ακούσατε τα μαχητικά πάνω από τα κεφάλια σας αυτό σημαίνει ότι ακούσατε κάποιες χιλιάδες χειρουργικές μάσκες (από αυτές η τιμή των οποίων αυξήθηκε 300% μετά τον κορονοϊό) να "κάνουν φτερά" !!