Προκήρυξη Κόκκινου Δικτύου για τη διαδήλωση στη ΔΕΘ.