Στην Ολομέλεια της ΟΜ ΑΧΕΠΑ-ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, μετά από συζήτηση για την κατάσταση στα Νοσοκομεία μας και ευρύτερα στον χώρο της Δημόσιας Υγείας, καταλήξαμε ομόφωνα στα εξής:

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου μας, δυστυχώς μέχρι στιγμής, χαρακτηρίζεται από αδράνεια, παλινωδίες και ανατροπή προεκλογικών δεσμεύσεων, εκπέμποντας αμφισημία και απογοήτευση στους σκληρά εργαζόμενους υγειονομικούς.

Συγκεκριμένα, κατά προτεραιότητα διαλέχθηκε με την αντιδραστική και διασπαστική ΠΑΣΥΝΟ, δήλωσε ότι μπορεί να μην καταργήσει το ακραιφνώς νεοφιλελεύθερο μόρφωμα της ΕΣΑΝ ΑΕ (!), τοποθέτησε ως επικεφαλείς των μηχανισμών του Υπουργείου, (Διοικήσεις ΥΠΕ, ΕΠΥ-Σαρτζετάκη, ΚΕΕΛΠΝΟ-Γιαννόπουλος, ΕΚΕΠΥ κλπ.) εν πολλοίς ανθρώπους που υλοποίησαν με πάθος το μνημονιακό πρόγραμμα και συμβολίζουν το πλέγμα πελατειακών σχέσεων και διαπλοκής, για την αποδόμηση του οποίου η πλειοψηφία των εργαζόμενων ψήφισε Αριστερά, ακόμη δεν υλοποίησε καμία ενέργεια στην κατεύθυνση της χωρίς αποκλεισμούς πρόσβασης στην Δημόσια Υγεία.

Σήμερα, minimum άμεσο μέτρο για την διατήρηση, έστω, του υπάρχοντος Δημόσιου Συστήματος Υγείας «εν ζωή» (και όχι για την ριζική θεραπεία από τις πολιτικές λιτότητας δεκαετιών), είναι προσλήψεις για την κάλυψη των πιο επειγουσών αναγκών. Ο μνημονιακός προϋπολογισμός των 1006 –μόνο- προσλήψεων νοσηλευτικού προσωπικού έως το τέλος του 2015 δεν αντικαθιστά καν τους συναδέλφους-φισες που θα συνταξιοδοτηθούν φέτος και σίγουρα οι ανάγκες δεν καλύπτονται με ειδικευόμενους (και πιθανά άμισθους) σπουδαστές νοσηλευτικής, όπως πρόσφατα εξήγγειλε ο Υπουργός. Επιπλέον, επισημαίνουμε την ανάγκη προσλήψεων και σε κλάδους πέρα του Νοσηλευτικού, προκειμένου να υφίστανται οι υποστηρικτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και να μην εκχωρούνται σε εργολάβους με πολλαπλάσιο δημοσιονομικό κόστος (π.χ. μάγειροι, ηλεκτρολόγοι στο ΑΧΕΠΑ, βοηθ. προσωπικό για πλυντήρια στο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ).

Επιπλέον διεκδικούμε άμεσα, δικαιωματικά και χωρίς ουσιαστικό δημοσιονομικό κόστος:

  • Κατάργηση της ΕΣΑΝ Α.Ε.. Κανένα «προοδευτικό» δ.σ. δεν αναιρεί τον επιχειρηματικό, νεοφιλελεύθερο και υπέρ του Ιδιωτικού τομέα χαραχτήρα της εν λόγω Α.Ε.
  • Κατάργηση του 5ευρου στα Τ.Ε.Ι.
  • Ερμηνευτική εγκύκλιο αυτής του Βορίδη της 5/6/14, προκειμένου να διασταλθεί το περιεχόμενό της και να καλυφτούν άμεσα οι ανασφάλιστοι σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας.