Πριν, κατά την διάρκεια και μετά την πανδημία, ο εργαζόμενος κόσμος είναι αυτός που σήκωνε, σηκώνει και θα σηκώνει στις πλάτες του ολόκληρη την κοινωνία. Αυτός είναι η δύναμη! Αυτός είναι η ζωή!