Με μια τελείως φωτογραφική πρόταση ανοίγει ο δρόμο για "αναγκαστικές" συνδρομητικές υπηρεσίες στους αγρότες από συγκεκριμένη εταιρεία και μάλιστα, με κρατική επιχορήγηση.

Από τον Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Ν. Παππά) σε συνεργασία με το Υπουργείο παιδείας ανέβηκε για διαβούλευση Διακήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακός μετασχηματισμός του γεωργικού τομέα» συνολικού προϋπολογισμού 31.000.000,00 ευρώ.

Σε σχέση με αυτόν τον διαγωνισμό θα σας παραθέσουμε κάποιες πρώτες σκέψεις, ενώ θα επανέλθουμε συνολικότερα το επόμενο διάστημα. Η πρώτη απορία οποιουδήποτε καλοπροαίρετου είναι γιατί το ΥΠΑΑΤ δεν συμμετέχει σε ένα τέτοιο έργο. Αυτήν την απορία θα περιμένουμε μέχρι ...το τέλος μήπως και λυθεί.

Σύμφωνα με την πρόταση, η αναθέτουσα αρχή του έργου είναι η ανώνυμη εταιρία του Δημοσίου, ΕΔΕΤ Α.Ε. « Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α. Ε.» φορέας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η εταιρία εξυπηρετεί σήμερα την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας «με τη διασύνδεση των φορέων σε σύγχρονο οπτικό δίκτυο υπερ‐υψηλών ταχυτήτων, και με την παροχή προηγμένων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, που μεταφράζεται σε διάθεση υπολογιστικών, δικτυακών και αποθηκευτικών πόρων στα μέλη της κοινότητας.»

Αυτή η εταιρία λοιπόν που έχει τόσο καλές υποδομές και αυτός είναι ο λόγος που επιλέγεται για την ανάθεση του έργου " κατέχει ένα υπερπλήρες HTC  σύστημα ....ενώ οι Φορείς του ΕΔΕΤ είναι γεωγραφικά διεσπαρμένοι σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια . Πολλοί Φορείς διαθέτουν περισσότερα του ενός σημεία παρουσίας, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή και γεωγραφικά διαμερίσματα». Επίσης «το ΕΔΕΤ διατηρεί εγκατεστημένους δικτυακούς κόμβους σε ένα μεγάλο αριθμό πόλεων. Μάλιστα, με την πάροδο του χρόνου τα σημεία παρουσίας και οι κόμβοι του ΕΔΕΤ αυξάνονται προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες όλο και περισσότερων και πιο απομακρυσμένων Φορέων ή τμημάτων τους . Στους δικτυακούς κόμβους το ΕΔΕΤ φιλοξενεί οπτικό, δικτυακό, υπολογιστικό και αποθηκευτικό εξοπλισμό.»

Και ενώ το ΕΔΕΤ έχει τέτοιες δυνατότητες όπως αναφέρουν, στην διακήρυξη ζητάνε από τον «μειοδότη» να παρέχει "Φιλοξενία του λογισμικού εφαρμογών και των δεδομένων του έργου σε υποδομή υπολογιστικού νέφους, ιδιοκτησίας του προσφέροντα.";  Πέρα από το γεγονός ότι δεν δίνονται πλήρης προδιαγραφές δυνατοτήτων και ασφαλείας των απαιτούμενων υποδομών, σε ποιόν θα ανήκουν οι εφαρμογές και ποιοι και με ποιο τρόπο θα έχουν την δυνατότητα χρησιμοποίησής των δεδομένων αυτών μετά το τέλος της σύμβασης εγκατάστασης τους; 

Αν σε περίπτωση που επιτευχθεί κάτι σωστό από αυτήν την επένδυση (έχουμε αμφιβολίες που θα εξηγήσουμε παρακάτω) για ποιόν λόγο αυτό θα πρέπει να χαριστεί στην εταιρεία; Θα δημιουργήσουμε  ακόμα ένα ΟΣΔΕ που δεν έρχεται σπίτι του;

Το έργο αυτό βάζει εξ αρχής τον πήχη πολύ ψηλά, ζητά να δημιουργηθούν υποδομές πρωτοποριακές ακόμα και για την Ευρώπη, (δεν υπάρχουν πουθενά τέτοιες, σε κανένα κράτος) "Το έργο αφορά στη δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Ουσιαστικά η πλατφόρμα αυτή θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο."

"Τα κύρια δομικά στοιχεία της πλατφόρμας θα είναι οι σταθμοί συλλογής δεδομένων,οι οποίοι θα συνιστούν το δίκτυο συλλογής περιβαλλοντικών παραμέτρων και η υποδομή υπολογιστικού νέφους (cloud) που θα φιλοξενεί τα δεδομένα και θα εξυπηρετεί τις προηγμένες διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης και σύνδεσης δεδομένων μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας."

«Στο προς ανάπτυξη δίκτυο συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων θα αξιοποιηθούν και οι κόμβοι του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ),το οποίο αποτελεί και το εγκυρότερο ολοκληρωμένο δίκτυο μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων από τα ήδη υφιστάμενα .

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών που θα αναπτυχθούν αλλά και με την ταυτόχρονη αξιοποίηση του ανθρώπινου στοιχείου, το οποίο κρίνεται απαραίτητο και θεμελιώδες σε όλες τις διαδικασίες. Οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που θα πλαισιώνουν τη λειτουργία της πλατφόρμας, θα αξιοποιούν τα συλλεχθέντα δεδομένα του δικτύου μέτρησης, τα δορυφορικά δεδομένα, τις καταγραφές δεδομένων αγροτικής εκμετάλλευσης και τις επιτόπιες παρατηρήσεις εντός της καλλιέργειας, επιτρέποντας:

● Την ψηφιακή διαχείριση των καλλιεργητικών εφαρμογών και χαρακτηριστικών των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

● Την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και εδαφικών παραμέτρων κάθε αγροτεμαχίου.

● Την παρακολούθηση των δεικτών κινδύνου προσβολής της καλλιέργειας με τη συνδρομή ειδικών επιστημόνων που έχουν αναπτύξει κατάλληλα επιστημονικές μεθόδους (μοντέλα) πρόγνωσης κινδύνων

● Την καταγραφή επιτόπιων παρατηρήσεων όπως καταγραφή εντόμων σε εντομοπαγίδες, σημείων εδαφοληψιών κ.ο.κ.

● Τις μετεωρολογικές προγνώσεις μέσα από την αξιοποίηση του υφιστάμενου δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της ΕΜΥ

● Την παρακολούθηση των καλλιεργειών για όλη την Ελλάδα με αξιοποίηση ανοικτών δεδομένων από το πρόγραμμα Copernicus της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA).Μέσω της κεντρικής τεχνολογικής πλατφόρμας θα υπάρχει δυνατότητα

● Παροχής πληροφοριακών δεδομένων με τη μορφή υπηρεσίας και αποδέκτες τους γεωργικούς

συμβούλους, τις οργανώσεις παραγωγών και τους μεμονωμένους παραγωγούς.

Με τον τρόπο αυτό θα προκύψει ακριβέστερη εφαρμογή εισροών με βάση τις ακριβείς ανάγκες των φυτών, με πολλαπλά πλεονεκτήματα, όπως εξοικονόμηση χρημάτων (π.χ. από την ορθολογική χρήση αγροχημικών ), ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της παραγωγής (π.χ. λόγω της κάλυψης των αναγκών των φυτών σε θρεπτικά και νερό με ακρίβεια) και προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. λόγω της μείωσης των εισροών).

αξιοποίησης των επεξεργασμένων δεδομένων από την ερευνητική κοινότητα, την αποκεντρωμένη διοίκηση, το Υπ.Α.Α.Τ., τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και άλλους φορείς που εμπλέκονται στη παραγωγική διαδικασία

Τι θα χρειαστεί για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά;

" Για να πραγματοποιηθούν όλα αυτά θα πρέπει να γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση 6.500 τηλεμετρικών σταθμών εντός καλλιεργήσιμης έκτασης, μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η μέτρηση και καταγραφή εδαφικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων και οι οποίοι θα καλύψουν και τις 13 Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας, σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους μετεωρολογικούς σταθμούς της ΕΜΥ. «

Που θα τοποθετηθούν αυτοί οι σταθμοί κανένας δεν ξέρει μιας και το νούμερο προήλθε από κάποιον που είχε "κληρονομικό χάρισμα". Καμία μελέτη δεν υπάρχει που να αναφέρει τον αριθμό και το είδος των σταθμών που είναι απαραίτητοι , αυτό πρέπει να το αποδείξει ο μειοδότης. Και παρά την διεθνή πρακτική θέλει τους σταθμούς μέσα σε καλλιεργήσιμη έκταση (Δείτε τι λαβράκι έχει βρει ο μειοδότης)

"Βασικό προαπαιτούμενο για την εγκατάσταση των σταθμών συλλογής δεδομένων και τη διαμόρφωση του πανελλαδικού δικτύου σταθμών, αποτελεί η χρήση από τον Ανάδοχο εξειδικευμένης μεθοδολογίας, από την οποία θα προκύψει το πλήθος των μικροκλιματικών και εδαφικών ζωνών της Ελλάδας και κατ’ επέκταση η χωρική κατανομή των σταθμών ώστε να καλύπτεται το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό της παραγωγικής γης. Ο υποψήφιος ανάδοχος, στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς, οφείλει να παρουσιάσει μία προκαταρκτική μελέτη χωροθέτησης, από την οποία θα προκύπτει η μεθοδολογία η οποία πρόκειται να ακολουθηθεί στο πλαίσιο του έργου για την εκπόνηση της μελέτης χωροθέτησης , τα στοιχεία που αξιοποιήθηκαν,οι πηγές δεδομένων από τις οποίες αντλήθηκαν τα στοιχεία αυτά  και απόσπασμα χάρτη όπου θα παρουσιάζονται ευκρινώς και προσεγγιστικά οι θέσεις εγκατάστασης των σταθμών της πρώτης παρτίδας (ήτοι 1.000 σταθμοί). Η ανωτέρω προκαταρκτική μελέτη θα πραγματοποιηθεί βάσει της πρότασης του υποψηφίου αναδόχου σχετικά με τις είκοσι (20) πιο παραγωγικές καλλιέργειες"

Αυτοί οι σταθμοί θα βρίσκονται συνδεδεμένοι με 23 κέντρα διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Και συνεχίζονται τα ανέκδοτα. οι μετεωρολογικοί σταθμοί θα πρέπει να μετράνε με ακρίβειες θερμοκρασίας +/- 2 βαθμούς;  υπάρχουν ακόμα τέτοια θερμόμετρα; (τι κελεπούρι έχει βρει αυτός ο μειοδότης); Στην Διαβούλευση βρήκαμε το παρακάτω κομμάτι ". Για την ταχύτητα ανέμου, εξαντλείται το άνω όριο ορίζει ο WMO. Σχετικά με τη βροχόπτωση προδιαγράφεται έναν πολύ χαμηλής ακρίβειας αισθητήρα (10% ακρίβεια) για τη σημαντικότερη παράμετρο που αφορά τις αρδεύσεις. Οι προδιαγραφές για τον αισθητήρα ηλιακής ακτινοβολίας είναι εντελώς ελλιπείς, καθώς δεν αναφέρεται φασματική περιοχή και ακρίβεια. Για να είναι λοιπόν Πραγματικά εκμεταλλεύσιμο ένα τέτοιο δίκτυο, οι ελάχιστες προδιαγραφές που θα πρέπει να πληρούν οι σταθμοί, θα πρέπει είναι οι παρακάτω:

a. Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας -30 C με +60 C και ακρίβεια σε όλο το εύρος μέτρησης τουλάχιστον 0.5 C

b. Εύρος μέτρησης σχετικής υγρασίας 0 -100% και ακρίβεια σε όλο το εύρος μέτρησης 3% c. Εύρος μέτρησης ταχύτητας ανέμου 0 - 40m/s και ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον 3% d.

Εύρος μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας 0 - 1500w/m2 στην φασματική περιοχή 400-1100nmκαι ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον 5% e.

Εύρος μέτρησης βροχόπτωσης τουλάχιστον 0 - 2mm/min με ακρίβεια τουλάχιστον 2% f. Αισθητήρας υγρασίας φύλλου για την χρήση στα μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης ασθενειών 2. Στην ουσία βάση των παραπάνω, προδιαγράφεται ένα εξαιρετικά χαμηλής πιστότητας σύστημα, που εκτός των πρωτογενών χαμηλής ακρίβειας μετρήσεων, είναι αδύνατον να χρησιμοποιηθεί για τις εφαρμογές, που το συγκεκριμένο έργο θέλει να αναπτύξει. Συγκεκριμένα : a. Δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί η βασική εξατμισοδιαπνοή και κατ’ επέκταση οι ETc των καλλιεργειών, με τόσο χαμηλής ακρίβειας αισθητήρια. Πρακτικά θα οδηγήσει σε λάθος εκτίμηση πολλών χιλιοστών άρδευσης άρα πολλών εκατοντάδων κυβικών μέτρων ανά στρέμμα. b. Τα ίδια στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για υπολογισμό ημεροβαθμών για την καταπολέμηση των εντόμων. Δεν μπορεί η μέτρηση της θερμοκρασίας με ακρίβεια +/-2 C να χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί το Κατώφλι ψεκασμών άρα και να δοθούν οδηγίες ψεκασμού c. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για μαθηματικά μοντέλα προβλέψεις ασθενειών. Με αυτής της ακρίβειας μετρήσεις δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση και χρήση σε μαθηματικά μοντέλα. 3. Οι ακρίβειες είναι τόσο μικρές που καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν θα δεχόταν τεκμηρίωση ζημιών λόγω θερμοκρασιακού stress (καύσωνα ή παγετού). 4. Οι ζητούμενες ακρίβειες θα οδηγήσουν στην προμήθεια χαμηλής ποιότητας σταθμών . 5. Η αγορά προσφέρει εκατοντάδες λύσεις, με σοβαρά συστήματα, δοκιμασμένα στο πεδίο, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα ακόμα και στη χώρα μας 6. Πουθενά στην Ευρώπη, δεν υπάρχει τέτοια πυκνότητα Αγρομετεωρολογικών σταθμών. Δεν υπάρχει παγκοσμίως εμπειρία, του τι σημαίνει υποστήριξη ενός τέτοιου δικτύου. 

 Το συμπέρασμα είναι ότι με άχρηστες και χωρίς μελέτη υποδομές, θα διασυνδεθούν ψηφιακά οι ανάδοχοι για να προσφέρουν υποβαθμισμένες και με αντίτιμο ψηφιακές υπηρεσίες.

Τι θα πουλάνε με αυτό το έργο:

 Λειτουργικότητα προς παραγωγούς/Οργανώσεις Παραγωγών / Συνεταιρισμούς /

Επιχειρησιακές Ομάδες

o Δυνατότητα ζήτησης καλλιεργητικής οδηγίας

o Δυνατότητα επιλογής καλλιεργητικής οδηγίας

o Διαχείριση αιτημάτων παροχής καλλιεργητικών οδηγιών

o Δυνατότητα αξιολόγησης καλλιεργητικών οδηγιών

o Δυνατότητα αξιολόγησης Γεωργικών Συμβούλων 

Λειτουργικότητα προς Γεωργικούς Συμβούλους

o Κωδικοποίηση κανονιστικών απαιτήσεων

o Αποθετήριο κανονιστικών πλαισίων

o Δυνατότητα προσφοράς καλλιεργητικής οδηγίας

o Διαχείριση αιτημάτων έκδοσης καλλιεργητικών οδηγιών

o Δυνατότητα έκδοσης καλλιεργητικών οδηγιών

o Τεχνική υποστήριξη σχετικά με την εφαρμογή των καλλιεργητικών οδηγιών

o Δυνατότητα σύνταξηςέκθεση πεπραγμένων 

Λειτουργικότητα προς Εργαστήρια

o Δυνατότητα καταγραφής μετρήσεων 

Λειτουργικότητα προς Περιφέρειες

o Δυνατότητα καταγραφής προτεραιοτήτων Περιφέρειας

o Δυνατότητα αξιολόγησης Γεωργικών Συμβούλων

o Διαχείριση αιτημάτων έκδοσης γεωργικών προειδοποιήσεων

o Δυνατότητα κοινοποίησης ασθενειών 

Λειτουργικότητα προς Ερευνητικά Ιδρύματα

o Δυνατότητα προσφοράς καινοτομίας υπό μορφή συμβουλής για πιλοτική εφαρμογή

o Διαχείριση αιτημάτων έκδοσης καλλιεργητικών οδηγιών (καινοτομίας) για πιλοτική εφαρμογή σε Επιχειρησιακές Ομάδες 

Λειτουργικότητα προς Εκπαιδευτικούς Φορείς

o Δυνατότητα προσφοράς εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα 

Λειτουργικότητα προς Ελεγκτικούς Φορείς

o Αποστολή αιτημάτων πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ

o Ευρήματα ελέγχων

o Δείκτες

o Ιχνηλασιμότητα

o Εκθέσεις ‐ παραδοτέα

o Αποτύπωση αναγκών παραγωγών /Ομάδων Παραγωγών 

o Αποθετήριο καλλιεργητικών οδηγιών

o Καταγραφή ελέγχων 

«Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης των επιμέρους υποσυστημάτων, ο Ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει  την ενοποιημένη λειτουργία της συνολικής πλατφόρμας μέσω της ολοκλήρωσης των υποσυστημάτων  Πρόκειται ουσιαστικά για τις απαραίτητες ενέργειες που διασφαλίζουν την επίτευξη οριζόντιας διαλειτουργίας για τις παρακάτω εφαρμογές

Διαδυκτιακή πύλη,

Αποθήκη Δεδομένων ‐ Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυίας

Υποσύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Γεωργικής Εκμετάλλευσης

Υποσύστημα Γεωργικής Συμβουλευτικής

Αποθετήριο Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

Αποθετήριο Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων τηλεπισκόπησης 

Υποσύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Έξυπνων Αλγορίθμων

Υποσύστημα Αποθετηρίου Περιβαλλοντικών Δεδομένων 

«Τα δεδομένα των παραπάνω υποσυστημάτων θα τηρούνται σε κεντρική βάση δεδομένων η οποία θα φιλοξενείται στις υποδομές υπολογιστικού νέφους του Αναδόχου, ενώ λειτουργίες που άπτονται στη διαχείριση χρηστών (διαχείριση χρηστών /ομάδων χρηστών,διαχείριση ρόλων και δικαιωμάτων πρόσβασης ,διαχείριση και έλεγχος συνεδριών χρήστη,κλπ.) θα υλοποιούνται μέσω κεντρικού μηχανισμού διαχείρισης χρηστών και ενιαίας πρόσβασης»

Άρα, παραδίδονται στον μειοδότη και οι υφιστάμενες βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες και οι αγρότες

Μετά το τέλος του ενός έτους τι θα ακολουθήσει; μα φυσικά το ουδέν μονιμότερον του προσωρινού, διαβάστε:

"Υπηρεσίες Περιόδου Συντήρησης

Η περίοδος συντήρησης του Έργου δύναται να εκκινήσει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, εφόσον το επιθυμεί η Αναθέτουσα Αρχή, να υπογράψει σύμβαση για την περίοδο συντήρησης μετά την λήξη του έργου και με τίμημα το αντίστοιχο Ετήσιο Κόστος Συντήρησης που αναφέρεται στην οικονομική προσφορά του . Διευκρινίζεται ότι το κόστος συντήρησης δεν αποτελεί τμήμα του προϋπολογισμού του παρόντος έργου.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, το συγκριτικό κόστος Κ δεν περιλαμβάνει το κόστος συντήρησης που αναφέρεται στην οικονομική προσφορά.

Οι υπηρεσίες της περιόδου συντήρησης αφορούν στο σύνολο του έργου και είναι αυτές που περιγράφονται στις παραγράφους 3.2.1.6 και 3.2.2.6, του παρόντος Παραρτήματος. Το Ετήσιο κόστος συντήρησης προσδιορίζεται ως ποσοστό της Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου με

ελάχιστη τιμή το 8% και μέγιστη τιμή το 10% ανά έτος. Προσφορές με Ετήσιο Κόστος Συντήρησης εκτός των παραπάνω καθοριζόμενων ορίων απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εάν η διευκρίνιση που θα ζητηθεί η Αναθέτουσα Αρχή από τον υποψήφιο δεν κριθεί ικανοποιητική."

 Ποιος να είναι άραγε αυτός ο μειοδότης;;

Στην σελίδα της διαβούλευσης δεν υπάρχουν ερωτηματικά , μία είναι η εταιρεία που κανένας δεν κατονομάζει όλοι όμως γνωρίζουν

Ας δούμε μερικές χαρακτηριστικές γνώμες από την διαβούλευση: 

«Στη σελίδα 19 §2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ζητείται ο προσφέρων οικονομικός φορέας να έχει υλοποιήσει αντίστοιχα έργα με μέγεθος καλλιεργήσιμης έκτασης τουλάχιστον 500.000 στρεμμάτων που θα πρέπει να αφορούν τουλάχιστον 10 διαφορετικές καλλιέργειες σε τουλάχιστον 5 διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και απαιτεί φιλοξενία του λογισμικού εφαρμογών και των δεδομένων του έργου σε υποδομή́ υπολογιστικού́ νέφους, ιδιοκτησίας του προσφέροντα. Η απαίτηση αυτή φωτογραφίζει μια και μόνο εταιρεία στον Ελληνικό χώρο αποκλείοντας κάθε άλλη Ελληνική ή ξένη εταιρεία από την συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Στη σελίδα 104 3.2.3.1. ΥπηρεσίεςΦιλοξενίας απαιτείται ότι το υπολογιστικό νέφος από το οποίο θα παρέχονται οι υπηρεσίες φιλοξενίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ιδιοκτησίας του Αναδόχου αποκλείοντας δοκιμασμένες διεθνώς υπηρεσίες φιλοξενίας όπως της AmazonWebServices (AWS) ή άλλων αξιόπιστων διεθνών και ελληνικών παροχών υποδομών υπολογιστικού́ νέφους. Και η απαίτηση αυτή φωτογραφίζει συγκεκριμένη εταιρεία στον Ελληνικό χώρο αποκλείοντας τη συμμετοχή κάθε άλλης Ελληνικής, ή ξένης εταιρείας, που θα μπορούσε να κάνει χρήση φιλοξενίας σε αναγνωρισμένους παρόδους, Ελληνικούς ή διεθνείς, αφού ούτως ή άλλως το κόστος της φιλοξενίας βαρύνει για τα δύο πρώτα έτη τον ανάδοχο και συνεπώς δεν υπάρχει επιβάρυνση της ΕΔΕΤ ΑΕ. Και στην περίπτωση αυτή, τα περιεχόμενα του χώρου φιλοξενίας μπορούν να μεταφερθούν στην ΕΔΕΤ αμέσως μετά τη διετία ή όταν αυτή είναι έτοιμη.

Στη σελίδα 76 §3.2.1.3. Εγκατάσταση σταθμών συλλογής δεδομένων απαιτείται ο Ανάδοχος να παρουσιάσει τον κατασκευαστικό φάκελο του σταθμού συλλογής δεδομένων με τα προσχέδια (blueprints) των πλακετών. Ο συγκεκριμένος φάκελος –σε περίπτωση κατακύρωσης του έργου‐ θα πρέπει να παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, συνοδευόμενος από αδεία χρήσης που να επιτρέπει την αξιοποίηση και κατασκευή τους από την Αναθέτουσα Αρχή. Η απαίτηση αυτή γίνεται εύκολα αποδεκτή από Ελληνική εταιρεία προκειμένου να αναλάβει το έργο, αλλά όχι από διεθνώς αναγνωρισμένους κατασκευαστές προϊόντων υψηλής αξιοπιστίας, οι οποίοι δεν είναι διατεθειμένοι να παραδώσουν κατασκευαστικά σχέδια και blueprints των προϊόντων που κατασκευάζουν.

Στη σελίδα 70 §3.1. Αντικείμενο του Έργου η περιγραφή και φιλοσοφία του έργου είναι ίδια ακριβώς με αυτή συγκεκριμένης Ελληνικής εταιρείας που διαθέτει συνδρομητική υπηρεσία ευφυούς γεωργίας με ετήσια χρέωση.

Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, σελ. 118, προβλέπεται παράδοση της πλατφόρμας σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία εντός τριών μηνών. Για ένα έργο τέτοιας πολυπλοκότητας η απαίτηση αυτή είναι αδύνατον να καλυφθεί, εκτός αν κάποιος την έχει ήδη έτοιμη.»   

 Τα θέματα που ανοίγουν από το συγκεκριμένο έργο είναι πάρα πολλά, αναδεικνύεται ότι εκχωρείται χώρος του Δημοσίου σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα με τρόπο που αποκτά ο ιδιώτης πλήρη έλεγχο και διαχείριση σε όλες τις βάσεις δεδομένων του Δημοσίου ενώ οι Υπηρεσίες δεν γνωρίζουμε ποια και πόση πρόσβαση θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν. Για τις Δημόσιες υπηρεσίες θα αποτελέσει μια ακόμα υποβάθμιση και θα τις θέσει στο περιθώριο. Πάνω από αυτές, ανεξάρτητα από αυτές, η γνώση που θα παράγουν θα βρίσκεται στα χέρια των ιδιωτών που θα την παρέχουν με τρόπο που δεν αναφέρεται.

Ο μειοδότης θα μπορεί να είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος . Μην ξεχνάτε ότι τα ίδια οικονομικά συμφέροντα ξεκίνησαν την υπόθεση των Γεωργικών συμβούλων οι οποίοι θα αξιολογούνται αν εφαρμοστεί αυτό  από  μια ομάδα που ήδη δραστηριοποιείται στον χώρο και μπορεί να λειτουργεί ανταγωνιστικά στους υπόλοιπους. Αυτό θα του δώσει την δυνατότητα να πάρει κυρίαρχη θέση στην αγορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό και να αποκτήσει στο πελατολόγιό του το σύνολο των Ελλήνων αγροτών είτε με το καλό είτε με το κακό, μην ξεχνάτε πως νομοθέτησαν οι κυβερνήσεις το υποχρεωτικό χαράτσι στους αγρότες για να «ενεργοποιούν» τα δικαιώματά τους.

Καλούμε τους συναδέλφους σε αγωνιστική  ετοιμότητα καλούμε την ΠΕΓΔΥ να πάρει θέση, το χάιδεμα των οικονομικών συμφερόντων από την Κυβέρνηση και η διάλυση των υπηρεσιών μας δεν θα δώσουν τίποτα καλό στην κοινωνία και τους αγρότες. Οι τοποθετήσεις του ΓΕΩΤΕΕ και η αφωνία των Συλλόγων μας για το θέμα των Γεωργικών συμβούλων που καταγγείλαμε το προηγούμενο διάσημα αποδεικνύει ότι  τίποτα δεν είναι τυχαίο.

ΑΚΙΓΔΥ – Συσπειρώσεις 24-5-2018

  Δείτε την πρόταση του Υπουργείου https://grnet.gr/wp-content/uploads/sites/13/2018/05/RFP-agrotiko-2-RFI.pdf