Σε μια εποχή που αποδείχθηκε μέσα από την υγειονομική κρίση ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πολυδιαφημισμένος αλλά δεν μπορεί να προσφέρει όσα ο δημόσιος, η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται να ξεκινήσει την προσπάθεια για να ιδιωτικοποιήσει ένα εντελώς απαραίτητο για την διαβίωση του ανθρώπου δημόσιο αγαθό. Το νερό.

Όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος Μηχανικών της ΕΥΔΑΠ (Εταιρεία Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης) το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, προτίθεται να προβεί σε σύναψη σύμβασης με σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μετά από Διεθνή Διαγωνισμό, με αντικείμενο την «Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας». Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο διενεργεί 3 παράλληλους διαγωνισμούς για την σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Τεχνικού, Νομικού και Χρηματοοικονομικού Συμβούλου προς υποβοήθηση του Υπουργείου για τις ενέργειες διεξαγωγής Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) για την «Διαχείριση – Λειτουργία και Συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.) Αθήνας» και δαπάνης 138.424,01€ έκαστη. 

Με αυτές τις διαδικασίες η κυβέρνηση αποκλείει την ΕΥΔΑΠ αλλά και το έμπειρο προσωπικό της Διεύθυνσης Υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ. Αυτό το προσωπικό δηλαδή που είναι το μόνο που γνωρίζει πώς να συντηρήσει το δίκτυο και πώς να λύσει όποιο πρόβλημα δημιουργηθεί. Ταυτόχρονα οι ιδιώτες που θα αναλάβουν το έργο δεν θα έχουν την ευθύνη για όποιο πρόβλημα προκύψει παρότι δεν θα έχουν την τεχνογνωσία για να το λύσουν. Η συνολική ευθύνη της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας της υδροδότησης της Αθήνας θα παραμένει στην ΕΥΔΑΠ. Και σε αυτή και στο δημόσιο θα φορτώνεται όποιο πρόβλημα προκύψει καθώς η ΕΥΔΑΠ δεν θα μπορεί να ελέγξει τις διαδικασίες ασφαλούς υδροληψίας και μεταφοράς του αδιύλιστου νερού, με το οποίο τροφοδοτούνται οι μονάδες επεξεργασίας νερού και το δίκτυο διανομής του καθαρού νερού. 

Φανταστείτε τι θα συμβεί αν προκύψει νέα περίοδος έξαρσης του κορωναϊού και λόγω απειρίας και αμάθειας των ιδιωτών δεν υπάρχει το πολυτιμότερο σύμφωνα με τους επιστήμονες όπλο ενάντια σε αυτόν. Το νερό δηλαδή για να πλένουμε τα χέρια μας.

Ταυτόχρονα είναι δεδομένο ότι θα ανέβουν οι λογαριασμοί του νερού καθώς αυτή η λειτουργία θα επιφέρει τεράστιο οικονομικό κόστος στο δημόσιο. Την ώρα που θα έχει η ΕΥΔΑΠ μείωση των μερισμάτων που θα εισπράττει, θα είναι υποχρεωμένη να αποδίδει στον συμπράττοντα ιδιώτη αυξημένη δαπάνη. Με λίγα λόγια ο ιδιώτης θα... κάθεται και θα εισπράττει βρέξει-χιονίσει και τρέχει-δεν τρέχει νερό από τις βρύσες των κατοίκων της πρωτεύουσας. 

Χωρίς το νερό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει και θα είναι τραγικές οι εικόνες που θα βλέπουμε αν τα σχέδια της κυβέρνησης περάσουν. Οι εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ οφείλουν να ξεσηκωθούν και εμείς οφείλουμε να στηρίξουμε τους αγώνες τους. 

*Αναδημοσίευση από την Εργατική Αριστερά

Ετικέτες