Νέα απεργιακή κινητοποίηση, 48ωρη αυτή τη φορά, πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στον όμιλο του ΟΤΕ, την Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Απρίλη.

Η επίθεση της εργοδοσίας σε βάρος των εργαζομένων στον όμιλο κλιμακώνεται. Μετά τις «εθελούσιες» απολύσεις σειρά έχει η προσπάθεια να δημιουργηθούν θυγατρικές επιχειρήσεις του ομίλου, που θα πάρουν έργο και εργαζόμενους από τον σημερινό ΟΤΕ.

Αν οι πληροφορίες και η ενημέρωση, που έχουν διαρρεύσει σε ΜΜΕ, είναι αληθινές, τότε τουλάχιστον το μισό σημερινό προσωπικό του μητρικού ΟΤΕ θα μεταφερθεί στις νέες θυγατρικές. Οι ίδιες πηγές μας πληροφορούν ότι θα δημιουργηθούν τουλάχιστον τρεις νέες θυγατρικές επιχειρήσεις που θα αναλάβουν να προσφέρουν συγκεκριμένο έργο και υπηρεσίες τόσο στους υφιστάμενους πελάτες του ομίλου ΟΤΕ όσο και σε τρίτους. Δύο από αυτές τις θυγατρικές θα στεγάσουν το τεχνικό προσωπικό, που φτάνει περίπου τους 2.500. Η πρώτη θα αναλάβει όσους ασχολούνται με τη συντήρηση/υποστήριξη των δικτυακών υποδομών του ΟΤΕ και η δεύτερη το προσωπικό που δραστηριοποιείται στην παροχή υποστήριξης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Η τρίτη θυγατρική εταιρεία που σχεδιάζεται, είναι η νομική οντότητα που θα περιλάβει τους απασχολουμένους στο λεγόμενο Συγκρότημα Υποστήριξης Πωλήσεων (ΣΥΠ). Πρόκειται για περίπου 300 εργαζόμενους, οι οποίοι φροντίζουν για την υλοποίηση των πωλήσεων που πραγματοποιούν τα καταστήματα ή/και τα τηλεφωνικά κέντρα του ΟΤΕ. Επίσης οι 1.100 εργαζόμενοι των περίπου 180 καταστημάτων σχεδιάζεται να μεταφερθούν είτε σε νέα θυγατρική εταιρεία, είτε στη θυγατρική του ομίλου Γερμανός. Επίσης, στη θυγατρική εταιρεία της Cosmote, Cosmote e-value, σχεδιάζεται η μεταφορά των περίπου 500 εργαζομένων σε τηλεφωνικά κέντρα της μητρικής εταιρείας και άλλων 450 στα τηλεφωνικά κέντρα της Cosmote. Πρόσφατα ο ΟΤΕ αποφάσισε την εκχώρηση του συνόλου του έργου της φύλαξης των εγκαταστάσεών του σε τρίτες εταιρείες, Springs και Group4.

Ο ΟΤΕ απασχολεί σχεδόν 8.000 εργαζόμενους και η Cosmote 2.000. Στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου έχουν δηλώσει πρόθεση να ενταχθούν σχεδόν 750 εργαζόμενοι, ενώ με τη μεταφορά όσων προαναφέραμε στις θυγατρικές, στον ΟΤΕ θα μείνουν στο τέλος του 2019 μόνο 3.000 εργαζόμενοι. Πρόκειται για αποδυνάμωση που θα οδηγήσει σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των μορφών εργασίας και σε μειώσεις προσωπικού και μισθών, εκτιμούν οι εργαζόμενοι που θα πραγματοποιήσουν τη 48ωρη απεργία. Θα γίνουν επίσης παραστάσεις έξω από καταστήματα του Ομίλου και σε άλλες υπηρεσίες, καθώς και ενημέρωση του κοινού από εκπροσώπους εργαζομένων, ενώ θα προσφύγουν και στην επιθεώρηση εργασίας, ζητώντας τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας.

Ετικέτες