ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ:

Η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή με την από 28-2-2017 επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα, αφού εξέθεσε με λεπτομέρειες τη θέση και τη σημασία της έκτασης Γουδή για την υγεία και την ποιότητα ζωής όχι μόνον των κατοίκων της Αθήνας αλλά και Λεκανοπεδίου, επισήμανε την ολομέτωπη επίθεση, που έχει δεχθεί και εξακολου­θεί να δέχεται το Πάρκο, τα εγγενή προβλήματα, που υπάρχουν με κυριότερο το πολυσύν­θετο ιδιοκτησιακό και τη συνακόλουθη διοικητική πολυαρχία, την ύπαρξη και λειτουργία με εξαιρετικά μακρά χρονοδιαγράμματα απομάκρυνσης, ιδιαίτερα οχληρών και πλήρως ασύμβατων εγκαταστάσεων όπως  του Μπάντμιντον, του οποίου οι υπ. αρ. 1 και 2 άδειες οικοδόμησης έχουν κηρυχθεί άκυρες με την υπ. αρ. 1970/2012 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, των γραφείων της ΕΠΟ, που προβλέπεται να διατηρηθούν μέχρι το 2026 και 2020 αντίστοιχα, συνεχείς διεκδικήσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, παράνομοι δρόμοι κλπ.

Επειδή ακριβώς υπάρχουν όλα τα παραπάνω προβλήματα τον καλούσαμε να πάρει μία κε­ντρική πρωτοβουλία, ώστε να αντιμετωπιστούν με συντονισμό όλων των συναρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών. Η επιστολή κατατέθηκε στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 617/3-3-2017. Η απάντηση ήρθε πολύ γρήγορα, δεν έχουμε κανένα παράπονο!

Στις 16-3-2017 σε κοινή εμφάνιση με το Δήμαρχο Αθηναίων κ. Καμίνη εξάγγειλε την κατα­σκευή γηπέδου της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, σχέδιο παλιό, που αποκρούστηκε και ματαιώ­θηκε στα χρόνια 2000-2004 χάρη στους αγώνες των κατοίκων, ανασύρθηκε ξανά τώρα σαν σκελετός από την ντουλάπα, έρχεται σε χρονική ακολουθία των καταστροφικών εξελίξεων σε Ελαιώνα, Ελληνικό, Νέα Φιλαδέλφεια κλπ.

Η κατασκευή του γηπέδου χωροθετείται πίσω από το ΓΝΑ στην καρδιά της έκτασης Γουδή και αποτελεί διπλό έγκλημα, διότι όχι μόνο τινάζει στον αέρα ακόμα και την ιδέα της δημιουργίας και λειτουργίας ενός Μητροπολιτικού Πάρκου ως τέτοιου, το οποίο υπενθυμί­ζουμε ότι προβλέπεται και από το ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ν.4277/2014), αλλά εγκαθιστά ανερυθρίαστα μία από τις πλέον οχληρές λειτουργίες στον περίγυρο τεσ­σάρων νοσοκομείων (ΓΝΑ,401, Σωτηρία και Γ. Γεννηματάς).

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και τα υποστηρικτικά κτίρια, που υπάρχουν δίπλα σε κάθε τέτοιου μεγέθους εγκατάσταση και πάνε πακέτο με τον αθλητισμό-εμπόρευμα της ΠΑΕ επι­χείρηση τότε μιλάμε κυριολεκτικά για ένα κρεσέντο τσιμεντοποίησης και περιβαλλοντικής καταστροφής. Έτσι μόνο σαν κακόγουστο αστείο μπορούν να ακουστούν οι εντελώς ανυπό­στατοι ισχυρισμοί, που ειπώθηκαν στην κοινή εμφάνιση Πρωθυπουργού- Δημάρχου Αθή­νας «περί αναβάθμισης του Πάρκου Γουδή», γιατί  στην πραγματικότητα μόνο για ταφό­πλακα πρόκειται.

Ταυτόχρονα όμως μπορεί να λειτουργήσει σαν συναγερμός και σαν κέντρισμα για τα κινή­ματα πόλης, ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι η σύγχρονη πραγματικότητα σημαδεύεται από την καθ΄ υπαγόρευση των επιχειρηματικών ομίλων και προώθηση

των αναδιαρθρώσεων, που στον τομέα της δημόσιας γης μεταφράζονται στη θέση της σε εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και αντίστοιχη διέξοδο για τα σωρευμένα και λιμνά­ζοντα κεφάλαιά τους.

Θα πρέπει μάλιστα να λάβουμε υπόψη και το γκρίζο τοπίο, που υπάρχει μετά την αναπο­μπή του ΠΔ187/δ/2011λόγω της έλλειψης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώ­σεων, οπότε το νέο ΠΔ, που οπωσδήποτε θα έρθει, προοιωνίζεται πολύ χειρότερο από το προηγούμενο, όχι μόνο για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή αλλά και για όλο τον Υμηττό.

Η απάντησή μας είναι μονόδρομος! Δεν θα λυπηθούμε χρόνο και δυνάμεις σε σύμπραξη και συμμαχία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς των Δήμων γύρω από το Πάρκο, τα σωματεία των εργαζομένων στα νοσοκομεία γύρω από το Πάρκο. Επιστημονικούς, πολιτι­κούς, κοινωνικούς φορείς κλπ. Σε αυτή τη διαδικασία θα μετρήσουμε φίλους και αντιπά­λους, κρυφούς και φανερούς.

Θα αντιπαλέψουμε με όλους τους τρόπους τις καταστροφικές αυτές επιλογές, Δεν πρόκει­ται να υποκύψουμε σε κανέναν εκβιασμό, σε καμιά λογική συμβιβασμών και εκπτώσεων. Γνωρίζουμε ότι ο αγώνας θα είναι μακρύς και επίπονος. Θα τον δώσουμε με τους συμμάχους μας ξεδιπλώνοντας και κάνοντας γνωστές όσο το δυνατόν πιο πλατιά τις τεκμη­ριωμένες μας θέσεις, γιατί μόνο με αυτές μπορεί να γίνει πραγματικότητα το Μητροπολι­τικό Πάρκο Γουδή, χώρος ανάσας και επιβίωσης για τις τωρινές και τις μελλοντικές γενιές των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

ΠΑΡΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΠΙΣΩ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΟΥΔΗ

ŸΝα εναρμονιστούν οι χρήσεις γης με τα λαϊκά συμφέροντα και όχι με τα συμφέ­ροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

ŸΤο νέο ΠΔ να περιλαμβάνει και το στρατόπεδο Πλέσσα, το οποίο περιλάμβανε και η μελέτη του ΕΜΠ και να εντάσσει τα στρατόπεδα Ζορμπά και Φακίνου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, να καθορίζεται δε χρονοδιάγραμμα για την απομά­κρυνση των στρατοπέδων βρίσκονται στο χώρο αυτό.

ŸΝα περιγράφεται η λύση του ιδιοκτησιακού με σαφές χρονοδιάγραμμα καθώς και ο μηχανισμός παραχώρησης των εκτάσεων, οι οποίες ανήκουν σε διαφορετι­κούς φορείς.

ŸΝα θεσμοθετηθεί η άμεση συγκρότηση δημόσιου φορέα διαχείρισης του Πάρ­κου.

ŸΝα προβλέπεται η άμεση απομάκρυνση και ο αποκλεισμός κάθε παράτασης λει­τουργίας των ασύμβατων και ετερόκλητων κατασκευών όπως του Μπάντμιντον σε εφαρμογή της υπ. αρ. 1970/2012 απόφασης του ΣτΕ καθώς και των γραφείων της ΕΠΟ και να αποδοθούν με τον περιβάλλοντα χώρο στο Πάρκο.

ŸΝα περιληφθούν στον πυρήνα του Πάρκου και οι εκτάσεις, που έχουν παραχω­ρηθεί στα Ολυμπιακά Ακίνητα (σημερινή ΕΤΑΔ).

ŸΝα προβλέπεται στο ΠΔ όχι μόνο η απαγόρευση της κίνησης των οχημάτων εντός του Πάρκου, αλλά και η κατάργηση των δρόμων, οι οποίο ευρίσκονται στον πυ­ρήνα του. Εντός του πυρήνα να μην κατασκευασθεί κανένας χώρος στάθμευσης υπόγειος ή υπέργειος.

ŸΤα ποσοστό 5% , το οποίο επιτρεπόταν με το ΠΔ 187/Δ/2011 για τις επεκτάσεις των υφιστάμενων κτιρίων να εφαρμόζεται μόνο για τις ανάγκες σταθερότητας των κτιρίων (θεμελιοδομή, υποστηλώσεις, αντισεισμικές μελέτες κλπ.)

ŸΝα απαγορευτεί οποιαδήποτε ανέγερση κτιρίου στον πυρήνα του Πάρκου.

ŸΣε περίπτωση ακύρωσης του ΠΔ 187/Δ/11 να απαγορευθεί κάθε είδους οικοδο­μική εργασία, καθώς και η έκδοση οικοδομικών αδειών στην προβλεπόμενη έκταση για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή μέχρι την έκδοση νέου Προεδρικού Διατάγματος.

                                                                                            Η Γραμματεία της Επιτροπής

Ετικέτες