Συνεχείς κινητοποιήσεις στους δήµους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών

Στις 23 Οκτώβρη η κυβέρνηση καταθέτει για ψήφιση στην Βουλή το «Αναπτυξιακό Νοµοσχέδιο». Μέσα σ’ αυτό το νοµοσχέδιο, εκτός των άλλων (υπονόµευση του δικαιώµατος της απεργίας, το ηλεκτρονικό φακέλωµα κ.λπ.) µε το άρθρο 179, δίνει την δυνατότητα και την ευκολία στους δηµάρχους να εκχωρούν σε εργολάβους βασικές υπηρεσίες όπως καθαριότητα, ηλεκτροφωτισµός και πράσινο.

Η δοκιµή για το συγκεκριµένο άρθρο έγινε στα Ιωάννινα µε τον εκεί δήµαρχο να προσπαθεί να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες και µάλιστα µε συνοπτικές διαδικασίες. Οι κινητοποιήσεις του συλλόγου των εργαζοµένων στον Δήµο Ιωαννίνων και της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) κατάφεραν να φρενάρουν τα σχέδια του συγκεκριµένου δηµάρχου. Και έτσι, για να µπορούν εύκολα να δοθούν οι υπηρεσίες στους ιδιώτες, η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση το άρθρο 179 ενώ καταργεί και το άρθρο 61 (Ν.3979|2011), την αιτιολογηµένη και µε απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθώς και την τεκµηρίωση της αδυναµίας εκτέλεσης συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του δήµου.

Το χάρισµα σε ιδιώτες υπηρεσιών, και µάλιστα ανταποδοτικών, µόνο άσχηµα αποτελέσµατα θα έχει για τα νοικοκυριά. Είναι δεδοµένο πως θα υπάρξει οικονοµική επιβάρυνση των δηµοτών που θα κληθούν να πληρώσουν την «ανάπτυξη», τα κέρδη των ιδιωτών και το κόστος των ιδιωτικοποιήσεων, όπως άλλωστε γίνεται µέχρι σήµερα µε τα ήδη ψηλά δηµοτικά τέλη. Η εφαρµογή του άρθρου θα οδηγήσει σε κατάργηση υπηρεσιών άρα και σε απολύσεις εργαζοµένων. Επίσης θα αφαιρέσει πόρους οικονοµικούς από τους δήµους. Επιπλέον µπορεί πολύ εύκολα να γίνει η «κερκόπορτα» για να σταµατήσουν να δίνονται τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσηµα και θα ανοίξει τον δρόµο για τις ιδιωτικοποιήσεις και σε άλλες υπηρεσίες των δήµων. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο ΣΕΒ και οι άλλες εργοδοτικές οργανώσεις χειροκρότησαν το συγκεκριµένο άρθρο.

Οι εργαζόµενοι στους δήµους έδωσαν την πρώτη απάντηση µε τις κινητοποιήσεις τους στις 17 και 19 Οκτώβρη µε αποχή από την εργασία και συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας. Στην κοινή σύσκεψη των Διοικητικών Συµβουλίων των Συλλόγων-Μελών της ΠΟΕ-ΟΤΑ που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 19 0κτώβρη η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε σειρά δράσεων τις επόµενες µέρες:

• Δευτέρα 21/10: µαζικές ολοήµερες Γενικές Συνελεύσεις (Πανελλαδική Ηµέρα Δράσης και Αγώνα)

• Να ζητηθεί από τους Συλλόγους Εργαζοµένων έκτακτη σύγκλιση των Δηµοτικών Συµβουλίων

• Τρίτη 22/10 και Τετάρτη 23/10: Προκήρυξη 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας µόνο των εργαζοµένων στις υπηρεσίες Καθαριότητας των Δήµων µε µοναδική όµως κινητοποίηση τη µηχανοκίνητη πορεία τη δεύτερη µέρα της απεργίας.

• Πέµπτη 24/10: 24ωρη Πανελλαδική Απεργία όλων των εργαζοµένων στους δήµους και συγκέντρωση (11.00 π.µ.) έξω από τα γραφεία της Οµοσπονδίας.

Παρ’ όλη την ασάφεια της απόφασης της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ, που ψηφίστηκε από τη ΔΑΚΕ και τη Συνδικαλιστική Ανατροπή (πρώην ΠΑΣΚΕ) οι εργαζόµενοι στους δήµους είναι διατεθειµένοι να δώσουν τον αγώνα τους, όπως έχουν δώσει πολλές φορές µέχρι τώρα, για να µην ψηφιστεί το άρθρο που ουσιαστικά χαρίζει στους ιδιώτες κοινωνικές και ανταποδοτικές υπηρεσίες. Την εβδοµάδα αυτή σε κινητοποιήσεις θα βρίσκονται και εργαζόµενοι από άλλους κλάδους όπως οι εργαζόµενοι στα νοσοκοµεία και θα πρέπει να συναντηθούµε, να συντονιστούµε, και µαζί τους να δώσουµε τον αγώνα για την ανατροπή του Αναπτυξιακού Νοµοσχεδίου.

Εν τέλει τα σκουπίδια είναι χρυσός για τους ιδιώτες σε περίπτωση που αναλάβουν τη διαχείρισή τους. Το παράδειγµα της Ιταλίας µε τη Μαφία να έχει αναλάβει να διαχειρίζεται αυτό τον χρυσό προειδοποιεί για το τι µπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα έχει τραβήξει το ενδιαφέρον γνωστών «καρχαριών» όπως ο Μπόµπολας που εδώ και µια δεκαπενταετία θησαυρίζει καίγοντας τα µολυσµατικά νοσοκοµειακά απορρίµµατα.

Αυτός ο χρυσός αξίζει τους αγώνες µας για να διατηρήσουµε τον δηµόσιο χαρακτήρα των δηµοτικών υπηρεσιών, την πρόσβαση σ’ αυτές όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευαίσθητων κατηγοριών, τη διάσωση των αυριανών θέσεων εργασίας µε Συλλογικές Συµβάσεις και µε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας.

*Αναδημοσίευση από την Εργατική Αριστερά

Ετικέτες