Η Ισπανία για μια ακόμη φορά πρωτοπορεί στον τομέα της αλληλέγγυας οικονομίας.

Στην πόλη Τεράσα ο δήμος της πόλης συνεργάστηκε με τοπικούς παράγοντες προκειμένου να αντιμετωπίσει την βαθιά ύφεση. Έτσι, προχώρησε στη δημιουργία ενός εναλλακτικού εστιατορίου με το όνομα Τρομπάδα. Το εστιατόριο αυτό προσφέρει 70 περίπου γεύματα την ημέρα  με 6,50 ευρώ. Οι πελάτες που δεν έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν το τίμημα αυτό προσφέρουν σε αντάλλαγμα εργασία μίας ώρας.
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, οι πιο τακτικοί πελάτες που εργάζονται για τα γεύματα τους, μπορούν να απασχοληθούν εθελοντικά και σε άλλες δραστηριότητες του δήμου.

Διαπιστώνουμε ότι η μορφή αυτή αλληλέγγυας  οικονομίας δεν συμβάλλει μόνο στην αντιμετώπιση ζωτικών προβλημάτων των κατοίκων του δήμου αλλά ανοίγει, ταυτόχρονα, το δρόμο σε νέες μορφές κοινωνικών σχέσεων που δίνουν διέξοδο στα αδιέξοδα, που δημιουργεί η κρίση του συστήματος. Η κρίση αυτή πλήττει με ιδιαίτερη οξύτητα τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου οι οποίες αντιμετωπίζουν τις καταστροφικές πολιτικές που επιβάλουν οι ντόπιες κυρίαρχες τάξεις σε στενή συνεργασία με τις κυρίαρχες τάξεις του ευρωπαϊκού Βορρά. Η εμπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη χώρα μας η οποία βιώνει μία άνευ προηγουμένου κοινωνική καταστροφή. Αλληλέγγυες πρωτοβουλίες τέτοιου χαρακτήρα μπορούν να δώσουν δημιουργική διέξοδο στις στρατιές των ανέργων και περιθωριοποιημένων πολιτών έτσι ώστε να κινητοποιούνται αυτοδύναμα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους.