Η κρίση πολλαπλασιάζει την ανεργία και την ανασφάλιστη εργασία και έτσι εμποδίζει χιλιάδες μετανάστες να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους, εφόσον συνεχίζεται η ομηρεία του απαραίτητου αριθμού ενσήμων, τη στιγμή που τα ένσημα έχουν μετατραπεί σε «είδος πολυτελείας» για ντόπιους και μετανάστες. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η απώλεια χιλιάδων αδειών παραμονής. Στο ζήτημα παρεμβαίνουν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Εσωτερικών, 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Σε όλη την επικράτεια παρουσιάζεται το φαινόμενο μετανάστες, υπήκοοι τρίτων χωρών, που ζουν και εργάζονται χρόνια στην Ελλάδα να χάνουν την άδεια παραμονής τους στη χώρα για παροχή εξαρτημένης εργασίας, λόγω μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού ενσήμων που προβλέπει ο ισχύον νόμος 3386/2005. Ενώ επί σειρά ετών ζουν και εργάζονται νόμιμα στη χώρα και έχουν πλήρως ενταχθεί στην ελληνική κοινωνία, ακόμη και έχοντας παιδιά που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία, βρίσκονται σήμερα λόγω της κρίσης σε καθεστώς παρανομίας, χωρίς να προβλέπεται καμία διαδικασία επαναφοράς τους στη νομιμότητα.

Άνθρωποι που ενώ έχουν συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη παρελθόντων ετών και έχουν αιμοδοτήσει τα ασφαλιστικά ταμεία, σταδιακά από το 2008 και μετά, έχουν περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λόγω της βαθμιαίας υποαπασχόλησης και ανεργίας, της ύφεσης και των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που προκάλεσαν οι πολιτικές του μνημονίου.

Επειδή:

•    το θέμα της ανανέωσης των Αδειών Παραμονής είναι άμεσα συνδεδεμένο με την απόκτηση ενσήμων και την υποβολή ισχύουσας σύμβασης εργασίας, σε μια εποχή που τα ένσημα έχουν μετατραπεί σε «είδος πολυτελείας» για Έλληνες και μετανάστες στην αγορά εργασίας,
•    στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπεται τρόπος αναγνώρισης της κατάστασης ανεργίας για την ανανέωση της άδειας διαμονής στην Ελλάδα όσων εργαζομένων έχουν χάσει τη δουλειά τους,
•    Η ανυπαρξία μηχανισμών ελέγχου της εργασίας στην ύπαιθρο έχει σαν αποτέλεσμα αλλοδαποί  εργάτες γης να στερούνται των αναγκαίων βεβαιώσεων εργοδότη ενώ έχουν καταβάλει εισφορές στον ΟΓΑ,
•    σε άλλες χώρες της Ε.Ε. όπως για παράδειγμα στην Ιταλία και την Ισπανία, έχουν εισαχθεί νομοθετικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη λύση παρόμοιων αδιεξόδων,
•    η συνέχιση αυτής της κατάστασης οδηγεί στην περαιτέρω υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα, καθώς έμμεσα εκτίθενται στη “μαύρη εργασία” εφόσον δεν μπορούν να ανακτήσουν το δικαίωμα τους στη νόμιμη παραμονή ακόμα κι αν στο μεταξύ βρουν δουλειά.
Για τους παραπάνω λόγους, 
ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.    Τι μέτρα θα ληφθούν για να λυθεί άμεσα το ζήτημα της επαναφοράς στη νομιμότητα των μεταναστών, που αποδεδειγμένα διαμένουν μακροχρόνια στη χώρα, είναι ενταγμένοι στην ελληνική κοινωνία και ανυπαίτια και λόγω αντικειμενικών δυσχερειών, απώλεσαν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

2.    Τι μέτρα θα ληφθούν για να πάψουν οι άνθρωποι αυτοί να είναι έκθετοι σε σύλληψη και σε διαδικασία απέλασης κατά παράβαση βασικών δικαιωμάτων τους και κατά παράβαση ακόμα και της λογικής του υπάρχοντος ακόμα μεταναστευτικού πλαισίου.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Αφροδίτη Σταμπουλή
Σοφία Σακοράφα
Ειρήνη Αγαθοπούλου
Θεανώ Φωτίου
Βαγγέλης Διαμαντόπουλος
Μαρία Μπόλαρη
Όλγα Γεροβασίλη
Ιωάννα Γαϊτάνη
Νίκος Βούτσης
Μαρία Κανελλοπούλου
Ευγενία Ουζουνίδου
Βασιλική Κατριβάνου
Τάσος Κουράκης
Κωστής Δερμιτζάκης

Ετικέτες