Με αφορμή το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ και τη λανθασμένη,κατά τη γνώμη μου, αφετηρία του, εκ του νόμου 4173/2013 (Νεριτ),αντί του ιδρυτικού νόμου της ΕΡΤ 1730/1987.Συνοψίζω σε επικεφαλίδες, σημαντικές λειτουργίες που διαχωρίζουν μία Δημόσια Ραδιοτηλεόραση από μία Κρατικά ελεγχόμενη.Κάποιες εκ των προτάσεων που ακολουθούν απαιτούν εξειδίκευση και ανάλυση, που σκόπιμα παραλείπω, χάριν συντομίας.

 1.   Κατάργηση της Κ.Υ.Α.(Κοινή Υπουργική Απόφαση) 2/11.6.13 στην ολομέλεια της Βουλής
 2.   Επαναπρόσληψη των Σ.Ο.Χ.(Συμβασιούχοι Ορισμένου Χρόνου) των οποίων το 2013, έληξαν ή καταγγέλθηκαν οι συμβάσεις τους
 3.   Ρητή αναφορά στα ΑμεΑ, κατ’επιταγή του Συντάγματος, των σχετικών νόμων και των Διεθνών Συμβάσεων για τα δικαιώματά τους
 4.   Σύσταση της Α.Σ.Κ.Ε.(Αντιπροσωπευτική Συνέλευση Κοινωνικού Ελέγχου) Τηλεθεατών-Ακροατών.Απαρτίζεται από 50 μέλη με ετήσια θητεία.Με ευθύνη των οργάνων τους,οι αντιπρόσωποι στην ΑΣΚΕ εκλέγονται (εκτός της περίπτωσης α’ που ακολουθεί) με καθολική ψηφοφορία των μελών του κάθε οργάνου.

 • )-14   μέλη από τα κόμματα εντός και εκτός Βουλής

                  2 Αξιωματική Αντιπολίτευση

                  1 από κάθε κόμμα εντός-εκτός Βουλής ως τη συμπλήρωση των 14

        β)-6   εργαζόμενοι ΕΡΤ

           4 κάθε ειδικότητας, κατόπιν καθολικής, μυστικής ψηφοφορίας

           2 δημοσιογράφοι   , κατόπιν καθολικής, μυστικής ψηφοφορίας

γ)-2   αλληλέγγυοι συλλειτουργοί της ΕΡΤ από τις 11.6.13   

 δ)-3   Τοπική Αυτοδιοίκηση

ε)-11  εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων

στ)-14  εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων και προσωπικότητες Γραμμάτων και Τεχνών 

             Η ΑΣΚΕ προτείνει Πρόεδρο,Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα μέλη του Δ.Σ. , εκτός των εκπροσώπων των εργαζόμενων, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής  για να τους διορίσει.Σε συνεργασία με τα 13 Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου των Περιφερειών, μεταφέρει στο Δ.Σ. και στους εργαζόμενους,μέσω των ενώσεών τους,τη γνώμη,τις κρίσεις και τον παλμό της κοινωνίας.Τα Σ.Κ.Ε. των Περιφερειών είναι 5μελή με ετήσια θητεία και τα μέλη δεν έχουν τις ιδιότητες των περιπ. α και β της παρούσας παραγράφου.

 1.   Η ΕΤ-3 έχει διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια και οικονομική επάρκεια όσον αφορά σε παραγωγές,δράσεις και λειτουργίες, στα πλαίσια και τους κανόνες της Εταιρείας.
 2.   Ειδικαγια τη ﷽﷽και τα μή μνεία για την πλήρη στελέχωση και τον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό των Περιφερειακών Σταθμών,ειδικά των ακριτικών (π.χ.  Εν καιρώ λειτουργίας της ΕΡΤ ο σταθμός της Ρόδου “σκεπαζόταν”απ’ τον δεκαπλάσιο σε ισχύ πομπό του Τούρκικου σταθμού, ελλείψει δε ανταλλακτικών υλικών,η λειτουργία εξασφαλιζόταν χάριν ευρεσιτεχνιών των εργαζόμενων τεχνικών).
 3.   Οι εργαζόμενοι κάθε τμήματος,διεύθυνσης, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας,επιλέγουν τους προϊστάμενους,συντονιστές,διευθυντές τους.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί δυσλειτουργία τμήματος ή διεύθυνσης, το Δ.Σ. μπορεί να παύσει τον υπάλληλο από τη θέση ευθύνης κατόπιν διαβούλευσης με τους εργαζόμενους και να ζητήσει από το τμήμα,διεύθυνση, ορισμό νέου.Γενικοί Διευθυντές ορίζονται εργαζόμενοι της ΕΡΤ, από το Δ.Σ. και τους υφιστάμενους κάθε Γενικής Διεύθυνσης.Ελλείψει επιλογής ,προτείνονται πρόσωπα εκτός ΕΡΤ  και από τα δύο μέρη, που επιλέγουν κατόπιν μεταξύ τους συμφωνίας
 4.   Η ΕΡΤ μεταδίδει μόνο κοινωνικά μυνήματα και όχι διαφημίσεις, εκτός εξαιρέσεων (π.χ.συμβόλαια μεγάλων γεγονότων με τρίτους)
 5.   Το ανταποδοτικό τέλος υπέρ της ΕΡΤ,ανήκει στην ΕΡΤ.Τυχόν πλεόνασμα και σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 70% αυτού,μπορεί να επιστραφεί στους καταναλωτές κατόπιν εισήγησης της ΑΣΚΕ ή να καλύψει ανάγκες κοινωνικά ευπαθών ομάδων
 6.   Δ.Σ. και ΑΣΚΕ συστήνουν διαδικτυακό σύλλογο “Ενεργός εν ΕΡΤ” ή “Πολίτες-ΕΡΤ”.Τα μέλη κρίνουν,προτείνουν,ψηφίζουν σε ερωτηματολόγια της ΕΡΤ.

*Τενόρος – Χορωδία ΕΡΤ

Πηγές : Αλληλέγγυοι ΕΡΤ ,ΕΤ-3 ,ΠΟΣΠΕΡΤ ,Ομοσπονδία ΑμεΑ, συμμετέχοντες στη διαβούλευση, προσωπικές σκέψεις.

Ετικέτες