Δείτε όλες τις τοποθετήσεις από την εκδήλωση "Τέχνη & Επανάσταση" που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Κομμούνα στις 13/10/2017