Συνεδρίασε, τελικά, χθες η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπίσει την κρίση που έχει δημιουργηθεί μετά την απόφαση της ΚΕ για τους υποψηφίους του ΣΥΡΙΖΑ στις περιφερειακές εκλογές, αλλά και τις μαζικές αντιδράσεις μελών και οργανώσεων για τις επιλογές στην Πελοπόννησο και στην Δυτ. Μακεδονία. Στην συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο Αλέξης Τσίπρας, παρόλο που η συμμετοχή του σε αυτήν την κρίσιμη συζήτηση είχε προβληθεί ως λόγος για την επί διήμερο αναβολή της συνεδρίασης της ΠΓ.

Η "πλειοψηφία", δια των  Δ Βίτσα και Κ Που­λά­κη, πρότεινε την απόσυρση της υποστήριξης στον Κα­ρυ­πί­δη αλλά επέμεινε πει­σμα­τι­κά στη διάσωση της υπο­ψη­φιό­τη­τας Βουδούρη, παρά το στραπάτσο που έχουν προ­κα­λέσει τόσο οι προ­κλη­τι­κές δηλώσεις του ίδιου του Βουδούρη όσο και οι μαζικές αντιρρήσεις των ορ­γα­νώ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ στην Πε­λο­πόννη­σο.

Οι εκ­πρό­σω­ποι της Αριστερής Πλατφόρμας πρότειναν την απόσυρση της στήριξης στον Κα­ρυ­πι­δη,αλλά και την απο­συρ­ση του Βου­δου­ρη και την ανα­ζή­τη­ση εναλλακτικών υπο­ψη­φιο­τή­των σε συ­νε­ννόη­ση με τις Ορ­γα­νώ­σεις.

Ανάλογη στάση κράτησαν οι εκ­πρό­σω­ποι της ΑΝΑΣΑ, ζητώντας  επίμονα την απόσυρση του Κα­ρυ­πί­δη, αλλά υπο­στη­ρίζο­ντας (έστω με μι­κρότε­ρη έμφαση) και το αίτημα απόσυρσης του Βουδούρη.

Με δεδομένο ότι οι οργανώσεις της Πελοποννήσου εκφράζουν εντονότατες αντιρρήσεις στον κεντροαριστερό υποψήφιο το θέμα δεν μπορεί να θεωρηθεί λήξαν. Επίσης στελέχη της Α.Π. σημείωναν το ενδεχόμενο να υποχρεωθεί η πλειοψηφία να επανέλθει στο θέμα Βουδούρη μετα από αποκαλύψεις των αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το βιο και την πολιτεία του νέου εκλεκτού των οπαδών της "διεύρυνσης" προς τα στελέχη της κεντροαριστεράς, συμπεριλαμβάνοντας ακόμα και κάποιους που ψήφισαν τις προγραμματικές δηλώσεις του Σαμαρά.

Μετά την απόφαση αυτήν προκύπτουν αβίαστα πολλά συμπεράσματα.

Η απόφαση της ΚΕ να αποδεχθεί, με ψηφοφορία "πακέτο", την πρόταση της πλειοψηφίας για όλες τις υποψηφιότητες μαζί, ήταν εξαιρετικά λαθεμένη. Δεν επέτρεψε να παρουσιαστεί η πλατιά στήριξη προς τους περισσότερους υποψηφίους, ενώ επιχειρούσε να "κρύψει" τις κριτικές, τις καταγγελίες και τις προειδοποιήσεις σχετικά με τους Βουδούρη- Καρυπίδη, που είχαν ακουστεί έγκαιρα στην ΚΕ, τουλάχιστον από τα στελέχη της ΑΠ.

Η ευθύνη για την κατάρρευση της υποψηφιότητας Καρυπίδη βαρύνει όσους την προετοίμασαν και την στήριξαν. Αντίθετα, κεντρικά και τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που αντέδρασαν σε αυτήν, αποδεικνύεται σήμερα ότι υπεράσπιζαν την κοινή λογική της πλειοψηφίας των μελών του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι δηλώσεις Βουδούρη την επομένη της απόφασης της ΚΕ, υποδεικνύουν μια πρωτοφανή επιπολαιότητα των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ που χειρίστηκαν το θέμα, αφού δεν είχαν διασφαλίσει ούτε ένα ελάχιστο όριο πολιτικής συμφωνίας και πειθαρχίας, που θεωρείται αυτονόητο ακόμα και για τις εκλογικές συμμαχίες στα συνδικάτα.

Οι μαζικές και έντονες αντιδράσεις των μελών του  ΣΥΡΙΖΑ στις υποψηφιότητες Καρυπίδη -Βουδούρη έδωσαν για άλλη μια φορά απάντηση σε όλους όσους ισχυρίζονται ότι το εγχείρημα της ενωτικής ριζοσπαστικής  αριστεράς έχει κριθεί, κάποιοι προεξοφλώντας μιαν εύκολη επικράτηση της συντηρητικής γραμμής και κάποιοι προεξοφλώντας μιαν ομαλή σοσιαλδημοκρατικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ.