Ψέμα 1: Η αξιολόγηση κλείνει χωρίς επιπλέον νέα μέτρα.

Από την ανακοίνωση προκύπτει για να κλείσει η αξιολόγηση χρειάζεται να παρθούν:

«Α. μια πρώτη δέσμη δημοσιονομικών "παραμετρικών μέτρων" που ανέρχονται στο 3% του ΑΕΠ έως το 2018, που περιλαμβάνουν μια μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, τη μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και πρόσθετα δημοσιονομικά παραμετρικά μέτρα, όπως η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ και μέτρα για το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο.

Β. ένα πρόσθετο μηχανισμό έκτακτης ανάγκης, ο οποίος θα πρέπει να νομοθετηθεί για να εξασφαλιστεί ότι μια δέσμη μέτρων, συμπεριλαμβανομένων προκαθορισμένων μέτρων, θα εφαρμοστεί αυτόματα, μόλις υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις μη επίτευξης των ετήσιων στόχων του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρόγραμμα (3, 5% σε μεσοπρόθεσμη βάση).

Γ. Η πρώτη αξιολόγηση περιλαμβάνει επίσης την εφαρμογή της στρατηγικής των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία θα συμβάλει στην ενίσχυση των ισολογισμών των τραπεζών και θα επιτρέψει την αύξηση των εγχώριων πιστώσεων στην ελληνική οικονομία. Ως προαπαιτούμενα, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να ανοίξει αμέσως η αγορά για την πώληση και αποπληρωμή των εξυπηρετούμενων και των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με προσωρινή εξαίρεση τα μικρά δάνεια τα οποία έχουν ενέχυρο πρώτη κατοικία».

Αυτά τα τρία κατά ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι νέα μέτρα μια και είναι στα πλαίσια της συμφωνίας του καλοκαιριού. Υπέροχη λογική, μια και ότι νέο ψηφιστεί στα πλαίσια αυτά δεν είναι νέο μέτρο αλλά παλιό και ας μην υπήρξε ποτέ.

Δε νομοθετώ πρόσθετα μέτρα, αλλά το μηχανισμό που θα κόβει αυτόματα... δεν σας λέω τι όμως. Εξαιρετική επιτυχία.

Ψέμα 2: Για πρώτη φορά οι απαραίτητες ενέργειες για ελάφρυνση χρέους διατυπώνονται ρητά.

Για να δούμε τι είναι το ρητά:

Το Eurogroup συμφωνεί με τις ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες αρχές για τα πιθανά πρόσθετα μέτρα σχετικά με το χρέος ...... Η Ευρωομάδα επιβεβαιώνει ότι αποκλείεται το ονομαστικό κούρεμα του χρέους και ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται θα είναι εναρμονισμένα με την κείμενη νομοθεσία της ΕΕ και το νομικό πλαίσιο του ESM και του ΕΤΧΣ. Το Eurogroup θα εξετάσει:

-Βραχυπρόθεσμα: δυνατότητες να βελτιστοποιηθεί η διαχείριση του χρέους στο πλαίσιο του προγράμματος

-Μεσοπρόθεσμα: Το Eurogroup ζητά από Euroworking Group να διερευνήσει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν είναι αναγκαίο στο τέλος του προγράμματος του ESM με την προϋπόθεση επιτυχούς εφαρμογής του προγράμματος του ESM καθώς επίσης και μέτρα, όπως τη χρήση των κερδών από τις αγορές των ελληνικών ομολόγων στο πλαίσιο των προγραμμάτων της SMP και ANF.

Μακροπρόθεσμα: To Eurogroup είναι σε ετοιμότητα, αν χρειαστεί και με την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος,

Τέτοια σαφήνεια και ρητή δέσμευση έχω να δω από την ταινία Παπαφλέσας «όχι έτσι καλαμαρά, ετσι είναι ξεκάθαρο και δεν μπορείς να το πάρες πίσω. Βάλε αν και εφόσον συντρέχουν οι λόγοι... που σημαίνει τρέχα γύρευε»

Επιτυχία 1: Θα πάρουμε από το ESM σαν δεύτερη δόση μεγαλύτερο ποσό από το αρχικο 5,7 δισ.

Όταν το 95% τουλάχιστον των δανείων πηγαίνουν για την αποπληρωμή του χρέους (επιστρέφουν δηλαδή στο ESM μεταξύ άλλων) το μέγεθος της «επιτυχίας» είναι προφανώς τεράστιο.

Επιτυχία 2: Με συνεργασία των θεσμών θα γίνει η ολοκλήρωση του staff level agreement.

Πάλι κάτι που δύσκολα γίνεται κατανοητό γιατί είναι «επιτυχία».  Τι λέει η ανακοίνωση;

«Το Eurogroup καλεί τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να ολοκληρώσουν τις επόμενες ημέρες την τεχνική εργασία για τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο (Staff level agreement) αναφορικά με την πρώτη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό το Eurogroup προσβλέπει να λάβει γρήγορα το σχέδιο του συμπληρωματικού μνημονίου αντίληψης, συμπεριλαμβανομένης της τελικής πλήρους λίστας προαπαιτούμενων καθώς επίσης και την έκθεση συμμόρφωσης για την πρώτη αξιολόγηση. Καλεί τις ελληνικές αρχές να λάβουν άμεσα μέτρα για να εφαρμόσουν τα προαπαιτούμενα, ακόμη και με την υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας

Πανηγυρίζουν το ότι θα ολοκληρωθεί εντός των ημερών η συμφωνία των τεχνικών κλιμακίων στην ουσία. Και πανηγυρίζουν ενώ ταυτόχρονα το Eurogroup καλεί την κυβέρνηση «λάβουν άμεσα μέτρα για να εφαρμόσουν τα προαπαιτούμενα, ακόμη και με την υιοθέτηση της σχετικής νομοθεσίας» . Πανηγυρίζουν γιατί το Εurogroup λέει ότι για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και για να πάρεις την δόση, θα πρέπει αφού τελειώσουν την εισήγηση τα τεχνικά κλιμάκια και αφού εφαρμόσεις τα προαπαιτούμενα και αφού νομοθετήσεις, τότε θα γίνει Eurogroup για να δώσουμε το ΟΚ. Τέτοια επιτυχία.

Τέτοια αισχρότητα και πόλεμος στους εργαζόμενους