Την Κυριακή 21/1/18 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνέλευση της πρωτοβουλίας Generation400 για τη νέα χρονιά. Η προηγούµενη χρονιά είχε κλείσει µε σειρά δράσεων σχετικά µε το δώρο Χριστουγέννων: από µια καµπάνια που γνωστοποιούσε τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών, µέχρι συγκεκριµένες παρεµβάσεις αλλά και νίκες σε περιπτώσεις εργοδοτικής αυθαιρεσίας (βλ. κατάστηµα εστίασης στη Λάρισα, όπου πάρθηκαν πίσω απολύσεις 2 νέων εργαζοµένων οι οποίοι είχαν αρνηθεί να επιστρέψουν το δώρο Χριστουγέννων στην εργοδοσία).

Βρισκόµαστε ήδη σε µια περίοδο που η κυβέρνηση εξαγγέλλει συνεχώς «κατορθώµατα» µείωσης του ποσοστού ανεργίας, δηµιουργίας θέσεων εργασίας και προστασίας από την αδήλωτη εργασία. Τα παραπάνω βεβαίως υλοποιούνται µέσω της δηµιουργίας κυρίως θέσεων µερικής και ελαστικής απασχόλησης, µείωσης του αφορολόγητου, ταυτόχρονα µε την ψήφιση αντεργατικών νόµων (π.χ. σχετικά µε το δικαίωµα στην απεργία). Η περίοδος αυτή, χαρακτηριζόµενη ταυτόχρονα από πανηγυρικές εξαγγελίες και καθηµερινές επιθέσεις στα εργασιακά, φαίνεται ότι δε θα κρατήσει λίγο. Ήδη πρωτόγνωρες εικόνες εργασιακού µεσαίωνα γίνονται κυρίαρχες στην εργασιακή καθηµερινότητα πολλών νέων, όπως η εµπειρία εργασίας σε call centers - ή καλύτερα «σύγχρονα κάτεργα» όπως περιγράφηκε κατά τη συνέλευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, στη συνέλευση της πρωτοβουλίας G400 συζητήθηκε η αναγκαιότητα µιας µακροχρόνιας καµπάνιας που να ανοίγει τα ζητήµατα, µε συγκεκριµένες αιχµές και αιτήµατα: Δεν µπορούµε να ζήσουµε µε 400€, 751€ βασικός µισθός για όλους, όχι στην πολυδιάσπαση των τµηµάτων των εργαζόµενων νέων (ηλικιακοί διαχωρισµοί, µισθολογικές διαβαθµίσεις βάσει της προυπηρεσίας κ.λπ.), αύξηση του αφορολόγητου, επίδοµα ανεργίας για όλους τους εγγεγραµµένους ανέργους. Επόµενοι σταθµοί για την πρωτοβουλία, η έναρξης µιας αναγκαίας τέτοιας καµπάνιας και οι τοπικές εκδηλώσεις ενηµέρωσης για τα παραπάνω ζητήµατα.

Ετικέτες