Την Κυριακή 19/3 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Πανελλαδικό Συμβούλιο της ΛΑΕ.