Για μας είναι ξεκάθαρο ότι η διακριτική συμπεριφορά απέναντι στους μετανάστες και τις μετανάστριες, η αντιμετώπισή τους ως εκ των προτέρων υπόπτων και ενόχων για παράνομη ή παράτυπη δραστηριότητα, η εφεύρεση πλήθους προσκομμάτων προκειμένου να μην απολαμβάνουν έστω και τα ελάχιστα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο, αποτελούν μια από τις πιο σοβαρές εκφάνσεις του ρατσισμού, αφού συντηρούν και ενισχύουν την ύπαρξη αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων με λιγότερα δικαιώματα και περισσότερη επισφάλεια, εκμετάλλευση, ανεργία.

Θεσσαλονίκη 9/3/2015

Μετανάστης προσκομίζει στο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25ης Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση στη μητέρα του βεβαίωσης ημερών ασφάλισης, απαραίτητη για την ανανέωση της άδειας παραμονής της. Ο προϊστάμενος του τμήματος εσόδων προχωρά -ορθώς- σε έλεγχο του πραγματικού της εργασίας. Η εργοδότρια λοιπόν παρουσιάζεται αυτοπροσώπως στην υπηρεσία και βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση ότι η μετανάστρια εργάστηκε όντως σπίτι της ως οικιακή βοηθός τις ημέρες που έχουν δηλωθεί με το εργόσημο. Ο προϊστάμενος και πάλι δεν πείθεται. Ζητά τη φορολογική δήλωση της εργοδότριας και ισχυρίζεται ότι το εισόδημά της είναι πολύ χαμηλό για να δικαιολογεί πρόσληψη οικιακής βοηθού. Η εργοδότρια τον ενημερώνει ότι συνεισέφεραν οικονομικά και οι ηλικιωμένοι γονείς της, για τη φροντίδα των οποίων προσέλαβε και την οικιακή βοηθό. Ο προϊστάμενος, με την κάλυψη της διευθύντριάς του, εξακολουθεί να αρνείται να υπογράψει, αφού “κρίνει” ότι δεν υπήρξε πραγματική απασχόληση. Και σαν να μην έφτανε αυτό ασκήθηκε εκ μέρους τους, μπροστά σε πολίτες, αρνητική κριτική ακόμη και στο νόμο που ορίζει τα 50 ένσημα ως το ελάχιστο για την έκδοση βιβλιαρίου και την ανανέωση της άδειας παραμονής!

Πρώτη μικρή λεπτομέρεια: από την πρώτη στιγμή ο εν λόγω προϊστάμενος υπήρξε αρνητικά προκατειλημμένος απέναντι στο αίτημα, ισχυριζόμενος ότι βρίσκεται για άλλη μια φορά μπροστά σε μια συνήθη πρακτική των μεταναστών που προσπαθούν να εξαπατήσουν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με διάφορους τρόπους, είτε αποκρύβοντας ημερομίσθια είτε με εικονική εργασία, ενώ, όπως μας έγινε γνωστό, έχει απορρίψει ανάλογα αιτήματα και άλλων μεταναστών.

Δεύτερη μικρή λεπτομέρεια: Η κατάσταση αυτή απαντάται μόνο στο συγκεκριμένο υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Θεσσαλονίκη, αφού σε όλα τα υπόλοιπα η διαδικασία της χορήγησης βεβαίωσης ημερών ασφάλισης ακολουθεί, χωρίς αβάσιμα κωλύματα, την τυπική οδό και δεν προχωρά σε δίκες προθέσεων.

Το θέμα αποκτά γρήγορα δημοσιότητα, αφού ο μετανάστης έχει το θάρρος να το καταγγείλει τόσο σε μας όσο και στον Τύπο, και έρχεται σε γνώση της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ελάχιστο λοιπόν που θα μπορούσε κανείς να περιμένει εκ μέρους της θα ήταν μια -έστω τυπική- εξαγγελία διοικητικής διερεύνησης της υπόθεσης, ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχει και η διάσταση της ρατσιστικής συμπεριφοράς. Αντίθετα, με έκπληξη διαβάσαμε την παρακάτω ανακοίνωση που όχι μόνο δεν κάνει κάτι τέτοιο, αλλά καλύπτει τον υπάλληλο μέσα από την τακτική του “άλλα λόγια ν' αγαπιόμαστε”:

Συστατικό στοιχείο της υπαγωγής στην ασφάλιση είναι ο έλεγχος του πραγματικού της απασχόλησης και ορθώς τόσο ο Προϊστάμενος όσο και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ, αναζητούν το εάν υπήρχε ή όχι.Τα φαινόμενα εικονικής ασφάλισης τα τελευταία χρόνια έχουν λάβει σοβαρές διαστάσεις με άμεση επίπτωση στην οικονομική ευρωστία των Ταμείων και στερούν επιπλέον οφέλη στο επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών προς τους υπόλοιπους ασφαλισμένους.Η αναγωγή σε "ρατσιστική" συμπεριφορά δημόσιων λειτουργών που ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα τις έγγραφες οδηγίες και τη διασφάλιση της αποτροπής έκνομων συμπεριφορών, αποτελεί παραδοξότητα.Αξίζει δε να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί αρκετές περιπτώσεις φαλκίδευσης των προϋποθέσεων που καθορίζουν την πραγματική απασχόληση. Η Διοίκηση και οι υπηρεσίες του ΙΚΑ δεν κάνουν διακρίσεις φύλου, θρησκεύματος ή φυλής. Με επίκεντρο τον άνθρωπο και χωρίς αποκλεισμούς, το προσωπικό του Ιδρύματος εργάζεται για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους.”

“Παραδοξότητα”. Μάλιστα. Έτσι επέλεξε να χαρακτηρίσει τις καταγγελίες η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ενώ δεν είναι παραδοξότητα το να καταγγέλλεται υπάλληλός σου για ρατσιστική συμπεριφορά κι εσύ ούτε να εξεγείρεσαι μπροστά σε μια τέτοια καταγγελία ούτε καν να διαβεβαιώνεις ότι θα ερευνήσεις το θέμα “σε βάθος”. Ούτε είναι απ' ό,τι φαίνεται παραδοξότητα το να αποφαίνεσαι εκ των προτέρων ότι όλα είναι καλώς καμωμένα από τους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Ή μήπως δεν πρόκειται για παραδοξότητα το ότι αυτός ο “υπερβάλλων ζήλος” επιδεικνύεται κατά κανόνα κυρίως απέναντι σε μετανάστριες και μετανάστες; Αν στη θέση της μετανάστριας ήταν κάποια ελληνίδα οικιακή βοηθός ο έλεγχος θα ήταν τόσο σχολαστικός άραγε; Να μιλήσουμε για την παραδοξότητα του να ανάγεται η εικονική ασφάλιση ως μείζον πρόβλημα των Ταμείων, όταν όλες και όλοι βλέπουμε γύρω μας ότι τα Ταμεία χάνουν εκατομμύρια από την αδήλωτη -με ευθύνη  των εργοδοτών και ελλείψει ελέγχων- εργασία χιλιάδων εργαζομένων, και δη των μεταναστών, του εξ ορισμού πιο εκμεταλλεύσιμου κομματιού της εργατικής τάξης; Προφανώς για τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν αποτελεί παραδοξότητα ούτε το να αποδίδεται στην εικονική ασφάλιση η χειροτέρευση των υπηρεσιών του προς τους ασφαλισμένους, τη στιγμή μάλιστα που έχει προηγηθεί η αφαίμαξη των ασφαλιστικών ταμείων από τις πολιτικές των κυβερνήσεων και των μνημονίων. Ο κοινωνικός αυτοματισμός στα καλύτερά του!

Για μας είναι ξεκάθαρο ότι η διακριτική συμπεριφορά απέναντι στους μετανάστες και τις μετανάστριες, η αντιμετώπισή τους ως εκ των προτέρων υπόπτων και ενόχων για παράνομη ή παράτυπη δραστηριότητα, η εφεύρεση πλήθους προσκομμάτων προκειμένου να μην απολαμβάνουν έστω και τα ελάχιστα δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο, αποτελούν μια από τις πιο σοβαρές εκφάνσεις του ρατσισμού, αφού συντηρούν και ενισχύουν την ύπαρξη αποκλεισμένων κοινωνικών ομάδων με λιγότερα δικαιώματα και περισσότερη επισφάλεια, εκμετάλλευση, ανεργία. Και ξέρουμε καλά ότι, αν δεν δράσουμε συντονισμένα και συλλογικά, όχι μόνο δεν θα πάψει αυτό που εφαρμόζεται σήμερα στους μετανάστες εργαζόμενους, αλλά δεν θα αργήσει να εφαρμοστεί και στους ντόπιους.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης 

Ετικέτες