Δείτε τις τοποθετήσεις του Γ. Μηλιού, Α. Νταβανέλου και L. Cremieux, στην εκδήλωση του Rproject, στο κηπάκι της Τσαμαδού (13/10/21).