Ο ναζισμός υποχρέωσε τις γυναίκες να παραμείνουν εντός της οικίας και να αναλάβουν τη μοναδική υποτιθέμενη ευθύνη, που μπορεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή και την ύπαρξη τους ,εκτός απο τον θάνατο για το Έθνος , τη τεκνοποίηση.

«Εμείς οι Ελληνίδες, μέλη του Λαϊκού Συνδέσμου, έχοντας βαθύτατη συναίσθηση της καταστροφής που επιφέρει το φεμινιστικό πνεύμα της εποχής μας, είμαστε ενάντια σε κάθε λογής διακηρύξεις για την ισότητα των δύο φύλων»....«Η υποτιθέμενη απελευθέρωση της γυναίκας την αποπροσανατόλισε και από την πραγματική ουσία του ύψιστου ρόλου της, την Μητρότητα. Δηλαδή την υποχρέωση και την ύπατη τιμή, να φέρει στον κόσμο και ν' αναθρέψει τα νέα βλαστάρια στον κορμό της Φυλής, ώστε να γεφυρώσει, μέσω του παρόντος, το παρελθόν και το μέλλον. Πιστεύουμε ότι η Μητρότητα είναι ένα ιερότατο καθήκον»......«Το πρώτιστο Καθήκον που πράττει κάποιος για το Έθνος του είναι αυτό που έχει ορίσει η Φύση και για τα δύο φύλα, δηλαδή η τεκνοποιία και η σωστή διαπαιδαγώγηση των τέκνων αυτών»[1]

Το παρόν απόσπασμα αποτελεί τη θεώρηση του νεοναζιστικού κόμματος της Χρυσής Αυγής, σχετικά με την πρέπουσα, κατά τα ναζιστικά πρότυπα, θέση της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Μια περαιτέρω έρευνα είναι ικανή να φανερώσει οτι η προαναφερθείσα θεώρηση αποτελεί ουσιαστική αντιγραφή και μοντερνοποίηση των διαγγελμάτων του Γκέμπελς και κατά επέκταση του Ναζιστικού κόμματος, αναφορικά με τον ρόλο του γυναικείου φύλου στη Ναζιστική κοινωνία.

Το 1934 ο Γκέμπελς σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη του είχε τονίσει οτι η πρώτη, καλύτερη και περισσότερο ταιριαστή θέση για την γυναίκα είναι μέσα στην οικογένεια καθώς  το σημαντικότερο καθήκον της είναι να δώσει παιδιά στον δικό της κόσμο, δηλαδή στο Εθνος, παιδιά που θα μπορέσουν να επεκτείνουν το συνεχές των γενεών και να εγγυηθούν την αθανασία του Έθνους. Ο ίδιος συνεχίζει αναφέροντας, οτι ο πρώτος στόχος του κοινωνικά μετασχηματισμένου έθνους πρέπει να είναι η κατοχυρώση του πραγματικού και μοναδικού στόχου της γυναίκας, ως μητέρας εντός της οικογένειας [2]

Όπως μπορούμε να κατανοήσουμε, οι θέσεις της Χρυσής Αυγής, σχετικά με το γυναικείο φύλο, αποτελούν μια επέκταση των ιδεών του Γκέμπελς, γεγονός πραγματικά τρομακτικό, αν αναλογιστούμε οτι το νεοναζιστικό αυτό κόμμα είναι δημοκρατικά εκλεγμένο σε τρείς συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η μοντέρνα θεώρηση της Χρυσής Αυγής αποτελεί μια ακραία αποδοχή του διαχωρισμού των φύλων, βάσει μιας ελέω θεού ιεραρχίας, η οποία, παρότι αποτελεί κοινωνικό κατασκέυασμα, παρουσιάζεται ως ενα οντολογικό φαινόμενο. Προσπαθεί να φυσικοποιήσει την κυριαρχία του άνδρα επι της γυναίκας και να νομιμοποιήσει τη θέση της γυναίκας εντός του σπιτιού, με μοναδικό της μέλημα την τεκνοποίηση και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Εδώ κρίνεται δόκιμη η αντικατάσταση της λέξης διαπαιδαγώγηση με την έννοια της προπαγανδιστικής εκπαίδευσης,  η οποία έχει ως απώτερο στόχο τη πλήρη ανακατασκευή της ιστορίας και κατεύθυνση της προς την εθνικιστική διαστρέβλωση του παρελθόντος. Μια εθνικιστική διαστρέβλωση, που θα οφελήσει τη περαιτέρω ανάπτυξη και θεσμοποίηση του νεοναζισμού στην δυστυχώς ανεκτική Ελληνική κοινωνία και την επιβαλλόμενη εγκαθίδρυση του ως μια τεκμηριωμένη θεωρία και όχι ως ενα άτοπο συνοθύλευμα παραποίησης της ιστορίας και της επιστήμης.

Ο ναζισμός υποχρέωσε τις γυναίκες να παραμείνουν εντός της οικίας και να αναλάβουν τη μοναδική υποτιθέμενη ευθύνη, που μπορεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή και την ύπαρξη τους ,εκτός απο τον θάνατο για το Έθνος , τη τεκνοποίηση. Το νεοναζιστικό κίνημα προσπαθεί να επαναφέρει αυτή την ιδέα στη δημόσια σφάιρα και να αρπάξει τη γυναίκα απο τη θέση της υπό τον ήλιο,  απο τον χειραφετησιακό δημόσιο χώρο δηλαδή, οδηγώντας την παράλληλα στον καταπιεστικό ιδιωτικό χώρο, στο σκοτάδι της υποτέλειας,  που της στερεί τα βασικά δικαιώματα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.

Τα ναζιστικά και νεοναζιστικά κόμματα αποτελούσαν και αποτελούν μικροαστικά κόμματα του κεφαλαίου, τα οποία λειτουργούν ως όχημα για να διεισδύουν στα εργατικά - λαϊκά στρώματα αντιδραστικά μισαλλόδοξες ιδέες, αποκομίζοντας παράλληλα τα μεγαλύτερα δυνατά οικονομικά και πολιτικά  οφέλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τονίσουμε οτι κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για τον φασισμό και τον ναζισμό δίχως να μιλήσει για τον καπιταλισμό. Η ναζιστική θεώρηση της γυναικείας θέσης στην κοινωνία λοιπόν, αποτελεί μια διάθλαση της καπιταλιστικής θεώρησης, η οποία προσπαθώντας να συγκρατήσει το ακραία καταπιεστικό σύστημα σε πλήρη λειτουργία και διαιώνιση, καταβάλλει την ύστατη προσπάθεια για τη διατήρηση της φυσικοποίησης της υποτέλειας της γυναίκας. Ως εκ τούτου, η κοινωνική συμπεριφορά, που επιβάλλεται μέσα από τις καπιταλιστικές συνισταμένες, συνθλίβει το ομογενοποιημένο υποκείμενο κάτω από έναν μονοδιάστατο τρόπο σκέψης, ο οποίος επιτρέπει τη διαιώνιση της φαντασιακής βιολογικής ανισότητας των φύλων. Όσο η διοίκηση της καταπιεστικής μηχανοποιημένης  κοινωνίας γίνεται ολοκληρωτική, τόσο περισσότερο το γυναικείο φύλο θα αδυνατεί να συνειδητοποιήσει και να αναζητήσει εκείνα τα εργαλεία που θα τερματίσουν την υποδούλωση του.

Κλείνοντας, ως μια προοδευτική νεωτερική κοινωνία, οφείλουμε να προτείνουμε όχι μια ριζοσπαστική αλλά τη μοναδική θεώρηση της ιστορίας του φύλου. Το φύλο αποτελεί ενα κοινωνικό κατασκεύασμα και όχι ένα φυσικό προϋπάρχον φαινόμενο, μη επιδεχόμενο κριτικής και διόρθωσης. Το φαινόμενο αυτό νομιμοποιήθηκε στο ανθρώπινο φαντασιακό μέσω της συνεχόμενης ιστορικά  στέρησης των δικαιωμάτων των γυναικών και της καταπιεστικής εξουσιαστικής  σχέσης τους με το ανδρικό φύλο. Οφείλουμε λοιπόν, να ξεσκεπάσουμε την κυρίαρχη ανδρική κοινωνία της πατριαρχίας και να προωθήσουμε το χειραφετησιακό αίτημα της αποδέσμευσης της γυναίκας απο την κυριαρχούμενα δεσμά, μέσω της απομάγευσης της υποσυνείδητης ανδρικής αντίληψης περί ιεραρχικής ανωτερότητας του. Η απόδειξη της κατάφορα ναζιστικής ιδεολογίας της Χρυσής Αυγής, σε συνδυασμό με την εμβέλεια της στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, απαιτεί την πλήρη συνειδησιακή ενεργοποίηση όχι μόνο της γυναίκας αλλά και του άνδρα. Κάθε άνθρωπος απαιτείται να μετατρέψει την κίβδηλη φετιχοποιημένη συνείδηση του σε αληθινή συνείδηση, που θα τον καθοδηγήσει στην αναγνώριση της υποτελειακά κυριαρχούμενης θέσης της γυναίκας στον παγκοσμιοποιημένο ολιγοπωλιακό ύστερο καπιταλισμό, με ύστατο αίτημα την απόρριψη των πατριαρχικών θεωρήσεων περί φύλου.

*Φοιτητής του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ

 

[1] http://www.avgi.gr/article/10811/1231052/o-phasismos-kai-e-chryse-auge-b...

[2] Σε ελεύθερη μετάφραση από http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/goeb55.htm