to top

εργασία

 • Εκλογές στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα: Στηρίζουμε-Ψηφίζουμε Ε.Μ.Ε.Ν.Α.

  Την Δευτέρα 17 & Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, πραγματοποιούνται εκλογές για νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (Σ.Ε.Ν.Α.). Στις εκλογές συμμετέχει η παράταξη της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, Ενωτικό Μέτωπο Εργαζομένων Νοσοκομείου Αλεξάνδρα (ΕΜΕΝΑ).

 • Απεργία στην Coca Cola: «Να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο»

  Συνέντευξη για την απεργία της Coca Cola-3Ε με τον οργανωτικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Εμφιαλωμένων (ΠΟΕΕΠ) Αριστοτέλη Μερκενίδη και τον οργανωτικό γραμματέα του σωματείου της Coca Cola-3Ε Κώστα Τοσίδη.

 • Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Στο κάλεσμα της ΟΛΜΕ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ ανταποκρίθηκαν την Παρασκευή 7/2 και στην Θεσσαλονίκη εκατοντάδες αγωνιστές εκπαιδευτικοί και σχολικοί φύλακες που συγκεντρώθηκαν στα Δικαστήρια. Παρά την προκήρυξη 24-ωρης απεργίας από την ΟΛΜΕ ο αριθμός των διαδηλωτών που έκανε και πορεία μέχρι το Υπουργείο δεν κρίνεται εντυπωσιακός, συγκριτικά με τις μεγάλες κινητοποιήσεις του Σεπτεμβρίου. Υπήρχε βέβαια και ένα σημαντικό ποσοστό δυναμικού του κλάδου, που προτίμησε να μετακινηθεί και να ενισχύσει την κινητοποίηση στην Αθήνα.

 • Δυναμικές εργατικές κινητοποιήσεις κατά των απολύσεων

  Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ και υγειονομικοί, διαδήλωσαν χθες και σήμερα 7/2, στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στις διαθεσιμότητες-απολύσεις και τη διάλυση Υγείας και Παιδείας.

 • Ένταξη των συναδέλφων της Εθνοdata στο προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας

  Ανακοινώσεις του ΣΥΔΑΠΤΤ και του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata.

 • Συγκέντρωση ενάντια στο ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ στην Πτολεμαΐδα

  Πολύ μεγάλη συγκέντρωση, μετά από πρωτοβουλία των σωματείων της ΔΕΗ, πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα το απόγευμα της Τρίτης 28/1, ενάντια στο ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ της ΔΕΗ.

 • Να σώσουμε την Πρωτοβάθμια Υγεία από τη διάλυση

  Χαρίζουν την υγεία στους ιδιώτες

 • «Αξιολόγηση» δημοσίων υπαλλήλων: παράθυρο για νέες απολύσεις

  Το νέο σχέ­διο νό­μου, το ο­ποίο ει­ση­γεί­ται η κυ­βέρ­νη­ση για α­ξιο­λό­γη­ση των δη­μο­σίων υ­παλ­λή­λων και για κλεί­σι­μο ορ­γα­νι­σμών έρ­χε­ται να προ­στε­θεί σε προ­η­γού­με­νους νό­μους ό­πως οι Ν. 4024/2011, 4093/2012, 4172/2013 και άλ­λους, που στό­χο έ­χουν τη συρ­ρί­κνω­ση του δη­μο­σίου, την εκ­χώ­ρη­ση αρ­μο­διο­τή­των στον ι­διω­τι­κό το­μέα και τη δρα­στι­κή μείω­ση του προ­σω­πι­κού με μο­να­δι­κή ε­πι­δίω­ξη την υ­λο­ποίη­ση των μνη­μο­νια­κών δε­σμεύ­σεων. Η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπά­θη­σε και προ­σπα­θεί, μέ­σω των φί­λα προ­σκεί­με­νων μέ­σων μα­ζι­κής ε­νη­μέ­ρω­σης να πα­ρου­σιά­σει ό­τι οι ε­πι­λο­γές αυ­τές δρο­μο­λο­γού­νται, με στό­χο τον εκ­συγ­χρο­νι­σμό του Δη­μο­σίου, το κλεί­σι­μο μη α­να­γκαίων φο­ρέων και την πιο α­ντι­κει­με­νι­κή α­ξιο­λό­γη­ση του προ­σω­πι­κού.

 • Το Ενιαίο Συνδικαλιστικό Μέτωπο της Αριστεράς

  Υπό αυτές τις συνθήκες και συγκυρίες που βιώνει το εργατικό κίνημα είναι αναγκαιότητα η δημιουργία μιας ενιαίας συνδικαλιστικής παράταξης που θα απευθύνεται στον κόσμο της Αριστεράς, που θα έχει πυρήνα της τα μέλη και τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και που θα απευθύνεται συνολικότερα στους όμορους ιδεολογικούς χώρους και σε δοκιμασμένες προσωπικότητες του κινήματος.

 • Όχι στις διαθεσιμότητες-απολύσεις!

  ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τον αγώνα.

Σελίδες