to top

εργασία

 • Απεργία στην Coca Cola: «Να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο»

  Συνέντευξη για την απεργία της Coca Cola-3Ε με τον οργανωτικό γραμματέα της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Εμφιαλωμένων (ΠΟΕΕΠ) Αριστοτέλη Μερκενίδη και τον οργανωτικό γραμματέα του σωματείου της Coca Cola-3Ε Κώστα Τοσίδη.

 • Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  Στο κάλεσμα της ΟΛΜΕ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ ανταποκρίθηκαν την Παρασκευή 7/2 και στην Θεσσαλονίκη εκατοντάδες αγωνιστές εκπαιδευτικοί και σχολικοί φύλακες που συγκεντρώθηκαν στα Δικαστήρια. Παρά την προκήρυξη 24-ωρης απεργίας από την ΟΛΜΕ ο αριθμός των διαδηλωτών που έκανε και πορεία μέχρι το Υπουργείο δεν κρίνεται εντυπωσιακός, συγκριτικά με τις μεγάλες κινητοποιήσεις του Σεπτεμβρίου. Υπήρχε βέβαια και ένα σημαντικό ποσοστό δυναμικού του κλάδου, που προτίμησε να μετακινηθεί και να ενισχύσει την κινητοποίηση στην Αθήνα.

 • Ένταξη των συναδέλφων της Εθνοdata στο προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας

  Ανακοινώσεις του ΣΥΔΑΠΤΤ και του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata.

 • Δυναμικές εργατικές κινητοποιήσεις κατά των απολύσεων

  Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στους ΟΤΑ και υγειονομικοί, διαδήλωσαν χθες και σήμερα 7/2, στο κέντρο της Αθήνας, ενάντια στις διαθεσιμότητες-απολύσεις και τη διάλυση Υγείας και Παιδείας.

 • Να σώσουμε την Πρωτοβάθμια Υγεία από τη διάλυση

  Χαρίζουν την υγεία στους ιδιώτες

 • Συγκέντρωση ενάντια στο ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ στην Πτολεμαΐδα

  Πολύ μεγάλη συγκέντρωση, μετά από πρωτοβουλία των σωματείων της ΔΕΗ, πραγματοποιήθηκε στην Πτολεμαΐδα το απόγευμα της Τρίτης 28/1, ενάντια στο ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ της ΔΕΗ.

 • Το Ενιαίο Συνδικαλιστικό Μέτωπο της Αριστεράς

  Υπό αυτές τις συνθήκες και συγκυρίες που βιώνει το εργατικό κίνημα είναι αναγκαιότητα η δημιουργία μιας ενιαίας συνδικαλιστικής παράταξης που θα απευθύνεται στον κόσμο της Αριστεράς, που θα έχει πυρήνα της τα μέλη και τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και που θα απευθύνεται συνολικότερα στους όμορους ιδεολογικούς χώρους και σε δοκιμασμένες προσωπικότητες του κινήματος.

 • «Αξιολόγηση» δημοσίων υπαλλήλων: παράθυρο για νέες απολύσεις

  Το νέο σχέ­διο νό­μου, το ο­ποίο ει­ση­γεί­ται η κυ­βέρ­νη­ση για α­ξιο­λό­γη­ση των δη­μο­σίων υ­παλ­λή­λων και για κλεί­σι­μο ορ­γα­νι­σμών έρ­χε­ται να προ­στε­θεί σε προ­η­γού­με­νους νό­μους ό­πως οι Ν. 4024/2011, 4093/2012, 4172/2013 και άλ­λους, που στό­χο έ­χουν τη συρ­ρί­κνω­ση του δη­μο­σίου, την εκ­χώ­ρη­ση αρ­μο­διο­τή­των στον ι­διω­τι­κό το­μέα και τη δρα­στι­κή μείω­ση του προ­σω­πι­κού με μο­να­δι­κή ε­πι­δίω­ξη την υ­λο­ποίη­ση των μνη­μο­νια­κών δε­σμεύ­σεων. Η κυ­βέρ­νη­ση προ­σπά­θη­σε και προ­σπα­θεί, μέ­σω των φί­λα προ­σκεί­με­νων μέ­σων μα­ζι­κής ε­νη­μέ­ρω­σης να πα­ρου­σιά­σει ό­τι οι ε­πι­λο­γές αυ­τές δρο­μο­λο­γού­νται, με στό­χο τον εκ­συγ­χρο­νι­σμό του Δη­μο­σίου, το κλεί­σι­μο μη α­να­γκαίων φο­ρέων και την πιο α­ντι­κει­με­νι­κή α­ξιο­λό­γη­ση του προ­σω­πι­κού.

 • Διαμαρτυρία για τις διαθεσιμότητες-απολύσεις καθηγητών και σχολικών φυλάκων στη Θεσσαλονίκη

  Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου η Συντονιστική Επιτροπή καθηγητών σε διαθεσιμότητα στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τις 5 ΕΛΜΕ της πόλης και σχολικούς φύλακες, καθώς και αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ Λάρισας, προχώρησαν σε λειτουργική κατάληψη του συγκροτήματος του Ευκλείδη.

 • Και ξαφνικά....ανακαλύψαμε τα μολυσματικά ιατρικά απόβλητα!

  Μεθοδεύεται ο χαρακτηρισμός του συνόλου των Νοσοκομειακών αποβλήτων σε Μολυσματικά, ώστε να εκτιναχθεί άμεσα το βάρος τους και άρα και το κόστος της καύσης τους στους ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ αποτεφρωτήρες που πίσω τους κρύβονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα.

Σελίδες